Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Leverandørkort - Rediger

Menyen Rediger i leverandørkortet

2_leverandør_rediger.png

De fleste funksjonene i denne menyen er beskrevet under Hjem. De andre er:

Lag ny: Opprett ny i underregister (F3). Denne funksjonen kan benyttes for å opprette en ny oppføring i et underregister. Stå f.eks i feltet Stilling og trykk denne knappen. Du får da tilgang til opprette nye stillinger. Denne knappen finnes i de fleste registreringsbilder, og vil gi tilgang til å opprette en ny i det registeret som det feltet man har markert tilhører.

Standardverdier: Dersom du ønsker at enkelte verdier skal bli foreslått for hver leverandør du registrerer, kan du registrere dette inn på Standardverdier.

Innstillinger: Alternativer for leverandørkortet. De fleste valgene gjelder Start eksternt program. Ellers kan du velge om du skal få melding ved manglende foretaksnr, og om du ønsker at systemet skal viser besøksadresse som standard.
 
Start eksternt program: Man kan ha et program tilknyttet leverandørkortet. Innstillinger for dette registrerer du inn på Rediger -> Innstillinger.