Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Nummerserier - Faktura Ordre Tilbud

Nummerseriene for Faktura, Ordre og Tilbud blir også kalt Blankettseriene. Dette ser nummerseriene for de ulike registerne i fakturamodulen.

Menyvalg: Faste register - Nummerserier - Faktura/Ordre/Tilbud

Blankettseriene ser du vanligvis under Faktura/Ordre/Tilbud i nummerserie-bildet. Her er det flere register i bruk, tilsvarende de ulike registerne i fakturamodulene. Registerne er Faktura, Ordre, Tilbud og Bestilling. Det er viktig at nummerseriene som gjelder samme register ikke overlapper. Det vil si at to faktura-serier ikke kan overlappe, men faktura og ordre kan gjerne være satt opp likt.

1_fakt_ordre_tilb.png


Det er kun mulig å skrive i de feltene som er hvite. Du kan også hake av i boksen for Vis siste brukte nummer i seriene for å kontrollere det siste nummeret som ligger i systemet.  Dersom du ønsker å endre på en serie kan du dobbelklikke på den eller trykke på knappen Detaljer

nummerserier_detaljer_1.png


Du får da opp en boks:

4_fakt_ordre_tilb_rediger.png


Her kan du gjøre endringer på serier som alt er opprettet. Du får ikke stilt en serie tilbake, men du kan for eksempel sette neste ledige noe høyere. Vi har her valgt å sette opp laveste/høyeste for nummerserien for bestilling, og samtidig øke Neste.

Dersom du ønsker å opprette en ny serie trykker du Ny (kun tilgjengelig i Professional og Enterprise):

nummerserier_ny_1.png


Du får da opp boksen

2_fakt_ordre_tilb_ny.png


Her legger du inn opplysningene for nummerserien. I eksempelet over har vi opprettet en nummerserie for kreditnota.  Det er et du skriver i Beskrivelse du får opp som valg ved lagring/bokføring. Feltet Oppgave viser til ved hvilke oppgaver/operasjoner systemet skal benytte denne nummerserien. Vi har derfor valgt Fakturering.  Feltet Register viser til hvilken tabell denne nummerserien skal benyttes i. Kreditnota skal lagres i faktura-registeret. Vi har derfor valgt Faktura.

Når du er fornøyd, velg OK.

Velg Lagre i selve Nummerserie-bildet også når det er gjort endringer.

Du vil da se på bakgrunnsfargen at dette er en nummerserie du har lagt til:

3_fakt_ordre_tilb_etter.png

MERK: For å unngå vanskeligheter senere er det viktig å endre nummerseriene FØR du begynner å fakturere/bokføre ol. Ta sikkerhetskopi før du gjør endringer. OG - Den laveste nummerserien MÅ begynne på 1 (en), ikke 0 (null).

Se ellers denne artikkelen for info om hvordan du velger nummerserie ved lagring.