Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Autobank - Direkte remittering mot DNB

Fra versjon 3.72 har du mulighet til å inngå direkte remitteringsavtale (i Unimicro V3 kalles dette autobank-avtale) via SFTP direkte mot DNB. Her vil det altså ikke være en betalingsformidler som mellomledd (som for Nets og Aritma(ZData))

OBS: 18.01.2023:

 • Det er nå mulig å opprette avtaler mot DNB igjen. Det kan gå inntil 3 dager før du får tilbakemelding om at avtalen er aktiv.
 • Fra versjon 3.72.20 vil det også fungere dersom avtalen med banken er satt opp med Ettergodkjenning i nettbanken. Det var ikke mulig i tidligere versjoner.

 

Med en autobank-avtale trenger du ikke laste opp/ned filer til bank selv. Filene blir sendt direkte til banken. Du sender remitteringsfil fra Uni og godkjenner dem ved hjelp av BankID. Du vil også kunne se betalingspostene i betalingslisten dersom du logger på nettbanken hos DNB, og du kan f.eks. stoppe betalinger der.

Returfiler blir så tilgjengelig i programmet når de er behandlet i banken.

Det er nå også støtte for utenlandsremittering. (fra versjon 3.73.14)

 

Opprette en autobank remitteringsavtale mot DNB:

For å kunne benytte autobank remittering direkte mot DNB må du ha en remitteringsavtale med banken. Her er stegene for å få opprettet avtalene:

 1. Gå inn i Hovedmeny, og velg Autobank.

 2. Marker klienten du skal sette opp en avtale for, og velg Ny remitteringsavtale. Godta avtalen og gå videre. Dersom du ikke får valgt å godta avtalen, så mangler du en Uni24-konto for klienten. Rull/scroll ned til bunnen av bildet og velg å opprette Uni24-konto der.

 3. Velg Dnb i feltet Integrasjonstype, og registrer et navn i feltet Navn på avtale. (Samme avtale kan gjenbrukes på alle klienter som skal kobles mot DNB, så bruk gjerne et generelt navn.
  1_integrasjon.jpg

 4. Velg Neste, og velg hvilken konto avtalen skal kobles mot. Velg Neste, og Fullfør.
  2_integrasjon.jpg

 5. Du får så opp en melding med en link. OBS: Det er veldig viktig at du benytter akkurat denne linken for å gå videre til bestilling av avtale i nettbanken. Linken inneholder nøkkelen til koblingen mellom Unimicro V3 og DNB.
  4_integrasjon_link.jpg

 6. I nettleseren får du opp siden nedenfor. Velg Bestill ny/Endre bankintegrasjon.
  5_integrasjon_nettbank.jpg
 7. Logg inn med brukerid for bedriftsnettbanken. (Ikke fødselsnr.)
  6_integrasjon_nettbank.jpg

 8. Innlogget skal du velge Bestill bankintegrasjon for betalinger.
  OBS: Du skal ikke endre på ocr-avtalen. Her er det kun remittering/Betalinger som skal velges.) Husk å velge den/de kontoer du skal remittere fra.

 9. Du vil få to valg for hvordan betalinger skal godkjennes. De to alternativene er enten at betalinger skal godkjennes i regnskapssystem (RGB), eller at betalinger skal Ettergodkjennes i nettbanken. Forskjellen er er at ved RGB så er betalingen ferdig godkjent når du sender fra programmet. Ved Ettergodkjenning i bank må betalingene i tillegg godkjennes i nettbanken før de blir betalt.

 10. Når bestillingen i nettbanken er gjennomført, så vil det gå 1-3 dager før avtalen er aktiv. Når den er aktivert får du en e-post fra DNB. Der vil det stå organisasjonsnummeret til klienten, Divisjonsnavn og Divisjonsnr. Dette må fylles inn i remitteringsinnstillingene på klienten (Periodiske rutiner - Remittering - Rediger - Innstillinger).
  9_integrasjon_innst_uni.jpg

 

Sette opp for flere klienter:

Dersom du alt har satt opp remittering mot DNB på en klient, kan du gjenbruke kommunikasjonsavtalen. Du gjør akkurat det samme som i avsnittet "Opprette en autobank remitteringsavtale mot DNB", unntatt i punkt 3. Der trenger du ikke legge tli en ny linje/ny avtale. Du kan markere den DNB-avtalen som alt ligger der. Ellers er det akkurat som for en ny avtale. Det er viktig at du benytter den linken som du får opp i vegviseren når du oppretter avtalen hos DNB, for der ligger koblingen mot klienten.

Bytte Autobank-løsning til DNB:

Dersom du har en DNB-konto, men har en Autobank remitteringsavtaler fra før, enten via Nets/Mastercard Payment Solutions eller via Aritma/ZData, så kan du bytte.

 

Aritma (ZData):

Avvent litt med å bytte avtale. Vi legger ut informasjon her så snart rutinen for dette er klar.

 

Nets/Mastercard Payment Solutions:

Bestill remittering via DNB, som vist i avsnittet "Opprette en autobank remitteringsavtale mot DNB". DNB vil så avslutte din avtale med Nets/Mastercard Payment Solutions, og sette sluttdatoen på den avtalen 30 dager frem i tid. Dette er for å sikre at du får inn returfiler o.l. på betalinger som er sendt inn på den gamle avtalen med forfall frem i tid. Vær obs på at dersom du har sendt betalinger via Nets med forfall/betalingsdato mer enn 30 dager fra den dagen du oppretter DNB-avtale, så vil de bli slettet når sluttdatoen på avtalen er passert. Du vil da måtte sende de postene til remittering på nytt for at de skal bli betalt.

 

Kostnader med autobank remittering via DNB:

Du finner prisoversikt her. I tillegg vil banken ha en kostnad for en remitteringsavtale.

DNB orienterer om at de som har en autobank-avtale fra før vil få en redusert kostnad per måned når de går over til DNB-løsningen.

 

Bruke autobank:

Pass på at du benytter knappen Send til bank, i stedet for Lag remitterngsfil, når du skal remittere via autobank:

autobank_remittere.jpg

Du remitterer ellers på vanlig måte (se manual for remittering). Du får opp melding om BankID, og må logge på med den. (Første gang vil du få feilmelding. Se her hvordan du får satt opp BankID for klienten.)

Returfiler blir hentet inn slik at du kan lese dem inn dersom du velger Les inn kvitteringsfiler. Dersom du i innstillingene for remittering inne i Autobank har satt på hake for automatisk innlesing, så vil det kun fungere dersom dere benytter Uni24SynkService.

Du kan se status på betalingene ved å velge knappen Betalingsoversikt. Statusen vil oppdateres etter hvert som du leser inn kvitteringsfiler.

 

Tilbake til Autobank
Til remittering