Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Periodelåsing

Menyvalg: Faste register - Periodelåsing

 

Denne funksjonen kan brukes for å låse perioder som er avsluttet for posteringer.

5_periodelaasing.png

 

Det er mulig å låse regnskapsperioder for videre posteringer. Dette for at du skal kunne slippe at det ved en feiltakelse skal bli postert i perioder som er avsluttet.

Periode 1.jpg

  1. Kryss av til høyre for perioden du vil låse i kolonnen Låst.
  2. Du får spm om å skrive inn en kommentar, det er ikke påkrevd ved låsing, kun dersom du skal åpne opp igjen en låst periode.
  3. Perioden vil da bli låst.

Dersom du har aktivert knappen "Vis informasjonsmelding ved endring", så vil du få opp denne meldingen når du gjør endringer:

Periode 2.jpg

Så du må lukke evnt registreringsbilder som er åpne før periodelåsingen trer i kraft.

Dersom du åpner opp igjen en periode som er låst, må du skrive inn en kommentar. Det vil logges hvilken bruker som har åpnet perioden og hvilken kommentar som er lagt inn.

Når markøren står på en periode ser du alle kommentarene som er lagt inn med dato og kl.slett:

Periode 3_3.jpg

 

Når det er gjort bokføringer på en periode som er åpnet opp igjen, vil det vise med et varsel på linjen. Nede i bildet vil du se hva varselet gjelder.

Dersom du velger "Åpne endringslogg" kan du få ut en logg som viser alle låsinger og gjenåpninger av periodene. Du kan hake av i utvalget for å også vise bilag som er ført etter gjenåpning.

Rapporten kan da se ut som under, her er det ingen føringer i Periode 1, men et bilag i Periode 2 og 3 er ført etter at periodelåsen ble opphevet.

Periode 4_1.jpg

 

Loggen er også tilgjengelig som batch-rapport. Den har navn "Periodelås logg".