Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Faste bilagstekster

Det ligger noen faste bilagstekster i systemet, men du har også mulighet for å lage dine egne.
Menyvalg: Faste register – Faste bilagstekster

faste.jpg

Her kan du redigere på de som ligger inne som standard og eventuelt lage nye tekster.
Når du så skal bruke disse i bilagsregistrering kan du bare skrive nr til teksten du vil ha i feltet for Tekst og enter eller tabulator, så kommer teksten frem:
faste2.jpg