Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Midlertidig endring til 6% mva - Dersom du har utgående mva lav sats

Endringen er gjeldende fra 01.04.2020 og det er leveringsdato som bestemmer hvilken mva-sats som skal benyttes. Det som er levert før 01.04.2020 skal ha 12% mva og poster som er levert mellom 01.04.2020 og 31.10.2020 skal ha ny sats, 6%. Det samme prinsippet gjelder ved kreditering. Du må derfor tenke over hvilken sats som skal benyttes ved fakturering.

I teksten nedenfor antar vi at du ikke ønsker å endre salgskode på alle varer. Det er selvsagt mulig å lage nye salgskoder, på samme måte som for inngående mva. Du oppretter i så fall en ny kode basert på koden for utgående mva lav sats og setter i tillegg inn et ledig salgskodenummer i feltet for eks eller ink mva på mva-koden som opprettes (ref artikkel om kun inngående mva). Benytt denne salgskoden ved fakturering.

Standard salgskoder for mva lav sats er kode 6 (når systemet skal legge til mva på utprisen på varen) og kode 7 (når utprisen på varen er inkludert mva). Kodene vil til enhver tid benytte den satsen som er satt opp på Faste register – Klient/System – Systeminnstillinger – Mva satser og avvik, i feltet «Merverdiavgift lav sats». Det er det som står i feltet på faktureringstidspunktet som benyttes. Det er altså mulig å endre på satsen i systeminnstillingene før fakturering.

OBS! Husk bare at innstillingen er felles for mva-kode for både utgående og inngående mva. Regnskap og fakturering må derfor koordineres ved satsendringer.

 Mva innstillinger.png

Det du må tenke gjennom er hva du ønsker skal skje; om totalprisen ut til kunden skal reduseres når merverdiavgiften reduseres, eller om utprisen skal være den samme, slik at du får høyere margin.

Dersom standard utpris på varekortet er inklusive mva (du benytter salgskode 7 på varene), vil du få samme utpris når du endrer sats i innstillingene. Du må eventuelt justere standard utpris dersom du ønsker at prisen til kunden skal endres. Dersom du ikke ønsker å endre på prisene på varekortet, kan du endre prisen når du fakturerer, men det må da gjøres manuelt for hver faktura. (Det blir omvendt for varer med standard utpris eksklusive mva.)

MVA på varekort.png 

NB! Dersom du har laget faktura med 12% mva som skal krediteres, må du passe på å gå inn i systeminnstillingene og endre tilbake til 12% før du lager kreditnota, ellers blir mva feil. Husk så å endre til ny sats før du lager ny faktura med 6% mva.