Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Midlertidig endring til 6% mva - Dersom du KUN har inngående mva med lav sats.

Du vil sannsynligvis ha både poster som er levert før 01.04.2020 (som skal ha 12%) og poster som er levert mellom 01.04.2020 og 31.10.2020. Du må derfor tenke over hvilken sats som skal benyttes ved bokføring.

Standard mva-kode for inngående mva lav sats er kode 13. Den vil til enhver tid benytte den satsen som er satt opp under Faste register – Klient/System – Systeminnstillinger – Mva satser og avvik, i feltet «Merverdiavgift lav sats». Det er det som står i feltet på bokføringstidspunktet som benyttes. Det er altså mulig å endre på satsen i systeminnstillingene før bokføring, for de som ønsker det.

Dersom du benytter fakturamottaket så er det altså først når du bokfører fakturamottaket systemet avgjør hvilken sats det blir bokført med. Du må altså huske å ikke bokføre poster med ulike satser samtidig.

Siden det kan være utfordrende å passe på dette ved bokføring fra fakturamottaket, og siden det kan være greit å enklere kunne kontrollere hvilke poster som er ført med hvilken sats, så anbefaler vi å opprette en egen mva-kode for den midlertidige satsen. Da kan du skille både på kodenummer, og gjerne på teksten, ved senere avstemming. Du vil også kunne styre mva-satsen på hver enkelt post.

Opprette mva-kode for inngående mva lav sats med 6%:

Gå til Faste register – Mva-koder.
Velg knappen Ny, velg Lag ny basert på og velg mva-kode 13 i listen:

 1_ny_kode.jpg

Trykk Neste. Du kommer da inn i et bilde der du gir navn til koden, og endrer på formlene.
Vi anbefaler at du utvider bildet i bredden, slik at du ser hele formelen i alle kolonner. Dra markøren over kanten av bildet til den viser en pil i begge ender. Klikk og dra slik at du får dra bildet utover i bredden. Slipp når du ser alt innholdet i alle kolonner:

 2_ny_kode_bredde.jpg

1: Gi koden navn, f.eks. «Midlertidig inngående lav sats»:

3_ny_kode_navn.jpg

2: Endre verdien i feltet Tekst på linjen som har tekst. Dette for at du skal kjenne igjen de postene som er ført med denne koden på mva-kontoen. Vi velger å legge til «_6», for å indikere at postene er ført med 6%:

4_ny_kode_tekst.jpg

3: Endre formlene til 6%. Det gjør du ved å erstatte alle forekomster av «utgmvapsats3» med «6». Du skal altså erstatte disse tekstene med 6:

5_ny_kode_formel1.jpg

Slik at det ser slik ut:

5_ny_kode_formel2.jpg

Når du har dette på plass, velg Fullfør og Lukk.

Du har da fått en ny kode nederst blant mva-kodene. Dersom du ikke hadde egendefinerte koder fra før har den fått nr 1000. Noter deg nummeret (det er denne koden du skal benytte når du fører inngående poster med den midlertidige lave satsen), og husk å lagre endringen:

 5_ny_kode_lagre.jpg

Fordelen med å opprette en egen kode er altså at du kan føre med begge koder parallellt, og du trenger ikke tenkte på hva som ligger i systeminnstillingene:

6_ny_kode_bruk.jpg

Du kan også se på posteringene på mva-kontoen hvilke poster som er ført med den midlertidige satsen, siden teksten er annerledes:

 6_ny_kode_bruk2.jpg

På bildet ovenfor er posten i bilag 3 også ført med 6%, men ikke i egen mva-kode (det er kun endret i systeminnstillingene). Som du ser, er det vanskeligere å skille den posten fra dem med 12%.