Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Bokføre og betale et fakturamottak

Det finnes tre valg for bokføring og betaling av eg fakturamottak.

Marker fakturamottaket i listen og velg et av de tre valgene:

1_bokf.png

De ulike valgene er:

  • Bokfør: Vil bokføre fakturamottaket. Det blir da bokført, uten å bli lagt til remittering. Du kan senere velge Til betaling for å få lagt det til remittering.
  • Til betaling: Vil både bokføre fakturamottaket, og legge det til remittering.
  • Betalt: Vil bokføre fakturamottaket, og samtidig sette status til Betalt. Dette uten å opprette en remitteringspodt. Denne knappen er tenkt for fakturamottake som er betalt manuelt eller på forhånd.