Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Tilgangskontroll i fakturamottak

I tilgangskontrollen kan du sette opp hvilke personer og/eller roller som skal ha tilgang til de ulike stegene i arbeidsflyten.

Du finner menyvalget under Rediger - Tilgangskontroll i fakturamottaket.

1_tilgangskontroll.png 

Bildet ser i utgagnspunktet slik ut:

2_tilgangskontroll.png

Til venstre, under Arbeidsflyt/Retning, ser du arbeidsflyten øverst. Du må markere den du skal jobbe med. (Du kan ha flere). Under ser du de ulike stegene i den arbeidsflyten som er valgt. Du kan kan velge å gi tilgang til de ulike stegene.

Til høyre, under Personer og Roller, ser du de ulike personene og rollene som du kan delegere tilgang til.

I midten, under Rettigheter, kan du dra inn brukere til stegene i arbeidsflyten.

Legg merke til at det på bildet er valgt Eksluderende øverst. Når det er valgt, vil alle brukere/roller utenom de du har dratt inn ha rettigheten til steget. Normalflyten er i utgagnspunktet satt opp med eksluderende på alle retninger. Det vil si at i utgangspunktet har alle personene rett til alt. Når det er valgt Eksluderende drar du inn de brukerne som ikke skal ha tilgang til retningen. Dersom du heller vil dra inn de brukerne som skal ha rettigheter til steget, så må du velge Inkluderende øverst.

 

La oss si at vi ønsker at personen Randi registrere skal være den eneste som skal ha tilgang til å opprette fakturamottak. Da kunne vi ha dratt inn alle andre til steget Opprett, så lenge det står Ekskluderende. Vi velger heller å endre til Inkluderende, og så drar vi Randi registrere inn i feltet under Rettigheter:

3_tilgangskontroll.png

Vi får da Randi registrere inn som en av dem som skal ha rettigheter. Når vi velger Inkluderende må vi huske å sette hake for Forespørsel og Godkjenning i tillegg til Utføre:

4_tilgangskontroll.png

  • Utfør betyr at du har tilgang til å gå i en retning (du har tilgang til å opprette fakturamottaket)
  • Forespørsel betyr at du har rett til å sende en forespørsel til en annen om å godkjenne å gå i en retning.
  • Godkjenning betyr at du har rett til å akseptere eller avvise en forespørsel.

For at brukere skal ha tilgang til å tildele og akseptere så må det finnes personer med kryss for alle tre valgene både under retning Opprett og Tildelt.

Vi legger inn at personene Anne aksepter og Arne aksepter begge skal kunne godkjenne eller avvise faktura. Dette gjør vi  ved å dra dem inn som inkluderende under retning Tildelt, og sette på alle haker:

 

5_tilgangskontroll.png

I tillegg bør vil delegere tilgang til alle de andre retningene.