Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Åpne poster

Dette bildet gir deg en god oversikt over åpne poster for alle kunder og leverandører. Samtidig har du her mulighet til å jobbe direkte i bildet på en lettvint måte. Poster kan merkes og godkjennes direkte, listen kan sorteres, begrenses ved søk og eksporteres til excel, du har her også mulighet til å føre innbetaling på kunder osv.
Menyvalg: Forespørsel - Åpne poster

1 åpne poster.png

Forklaring til knappene/feltene:

Kunde
Marker ikon for kunde for å kunne søke og få oversikt over åpne poster på kunder. I det du velger Kunde får du opp listen over åpne poster på kunde pr dags dato. Dersom det er kundelisten som er aktiv/viser, vil du se at Kunde-ikonet er uthevet i gult.

Leverandør
Marker ikon for leverandør for å kunne søke og få oversikt over åpne poster på leverandør. I det du velger Leverandør får du opp listen over åpne poster på kunde pr dags dato. Dersom det er leverandørlisten som er aktiv/viser, vil du se at Leverandør-ikonet er uthevet i gult.

Godkjenn merking
Postene merkes mot hverandre ved å sette hake for de som hører sammen. Dersom postene som merkes er de som skal lukkes mot hverandre kan du trykke knappen Godkjenn merking. Da vil alle merkede poster endre status som angitt i siste kolonne.
Forespørsel på konto
Vil åpne Forespørsel på konto-bildet for den reskontroen som er markert i listen under. Dersom ingen er valgt, kan du søke opp den kontoen du ønsker å se detaljene for. (Dersom du ønsker å åpne opp igjen tidligere merkede poster på en reskontro, må du via Forespørsel på konto. Marker kontoen i listen, og velg Forespørsel på konto -> Avmerking. Finn posten som skal åpnes, velg Vis avmerkingsdetaljer og Slett merking.)
Forespørsel på bilag
Vil åpne Forespørsel på bilag-bildet for bilaget tilhørende den posten som er markert i listen.
Eksporter til Excel
Eksporterer søkeresultatet til Excel. Det er de feltene som viser i søkeresultatet, og den rekkefølgen/sorteringen som er valgt i søkeresultatet som blir eksportert til Excel.
Før innbetaling
Dersom man også har Unimicro V3 Faktura, kan man benytte dette registreringsbildet for å registrere innbetalinger fra kunde. Systemet vil foreslå å føre innbetaling på de fakturaene som er krysset av i listen.
Gruppert på konto
Marker denne knappen dersom du ønsker å få søket gruppert på konto. Dvs at du får en inndeling og summering i listen pr konto.
Gruppert på forfall
Marker denne knappen dersom du ønsker å få søket gruppert på forfallsdato. Dette blir en slags aldersfordelt saldoliste, som viser alle med dato 0-30 dager for seg, alle med 31-60 dager osv.
Vis gruppering
Trykk på ikon for å vise grupperingen. Her kan du også endre gruppering. Dersom du f.eks. vil vise alle åpne og delbetalte poster hver for seg pr kunde, så drar du opp feltet Status til grupperingsfeltet.

2 åpne poster.png

Ekspander grupper
Denne knappen vil åpne alle gruppene i listen, slik at du får sett alle postene. Det er det samme som å trykke plussen til venstre for en gruppe for å få sett postene, men med denne knappen utvider du alle gruppene i en operasjon.
Lukk grupper
Denne knappen minimerer alle gruppene i listen, slik at du kun ser hovedsummen. Det tilsvarer å trykke minusen til venstre for en gruppe.
Debet/Kredit
Dersom denne knappen er aktiv (markert med gul bakgrunn) så vil du se egne kolonner for debet- og kreditbeløp.
Merk:
Dersom kontoer har differanse på saldo og faktura, så vil varseltrekanttegn vise. Trykk inn knappen og listen vil bare vise de kontoene som har differanse. Trykk ut knappen igjen og listen vil vise alle kontoer igjen. (Differanse med fakturamodul oppstår dersom en faktura i fakturamodulen ikke har korrekt status, eller dersom du har registrert manuelle poster i regnskapsmodulen.)
3 åpne poster.png
Filter
Filteret gir deg mulighet til å søke på fra/til kontonummer, enten på kunder eller leverandører. Felt for dato står normalt blankt, men du kan legge inn en bestemt dato dersom ønskelig. Systemet vil da vise åpne poster pr. oppgitt dato. Trykk på Oppdater-knappen for å frem søket i bildet til høyre. Her er også et eget søkefelt hvor du kan søke direkte i søket som er fremme. Dette søkefeltet søker i all tekst/tall i de åpne postene. F.eks. dersom du ønsker å søke på et bestemt fakturanr, så kan du her skrive inn selve nummeret. Et annet eks. kan være å søke på en bestemt sum.
Detaljer
Dette bildet prøver å viser detaljer for valgt linje. Dersom du har markert en åpen fakturapost, vil systemet forsøke å vise teksten til varelinjene i valgte faktura i dette feltet. Dersom det er en inngående faktura som er valgt, og det er knyttet dokumenter mot denne inngående fakturaen, så får du opp dokumentene i Detaljer-bildet. Ved å høyreklikke på kolonneoverskriften kan du velge hvilke felter som skal vises.
Top 10 Restbeløp
Dette kakediagrammet viser top 10 restbeløp. Man kan trykke direkte på kakestykkene og åpne poster for konto kommer automatisk opp på høyre side.