Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Kontantrabatt - leverandør

Kontantrabatt er et system som gir deg mulighet til å avtale med leverandør at dersom betaling skjer innen et visst antall dager før forfall av faktura, vil et %-beløp bli trukket fra fakturaen. Dette vil typisk være 1 til 2 % rabatt. Denne funksjonaliteten er knyttet mot remittering til leverandører (kontantrabatt blir fratrukket ved eksport av remitteringsfil). Merk at denne funksjonen ikke fungerer på utenlandske leverandører med valuta.

Menyvalg: Faste register - Kontantrabatt (leverandører)

Hovedbilde for vedlikehold av Kontantrabatter:

1_kontantrabattbildet.png

Dette bildet brukes for vedlikehold og oppretting av nye rabatter.

Forklaring til knappene:  

Ny kontantrabatt leverandør: Lar deg søke frem en leverandør for å opprette kontantrabatt mot den.  

Fjern kontantrabatt leverandør: Sletter kontantrabatt-oppføringer for den leverandøren som er merket i listen Kreditorer med kontantrabatt.  

Ny kreditor: Åpner leverandørbildet. Du kan f.eks opprette en ny leverandør.  

Vis leverandør: Åpner leverandørbildet med opplysningene til den leverandøren som er valgt i listen Kreditorer med kontantrabatt.  

Ny Rabatt: Oppretter ny rabatt mot den leverandøren som er valgt i listen Kreditorer med kontantrabatt.  

Slett Rabatt: Sletter den rabatten som er valgt i listen Kontantrabatt detaljer.   

Oppretting av kontantrabatter

Før du kan opprette en rabatt må det søkes frem en leverandør som det skal opprettes en rabatt mot. Bildet vil da se slik ut:

2_leverandrlagttil.png

Merk: Du må velge den leverandøren du vil opprette en rabatt på i listen før du kan opprette rabatt. Dersom du prøver å opprette rabatt uten å ha valgt en leverandør vil du få en feilmelding.  

For å opprette en rabatt markerer du leverandøren, klikker på Ny rabatt-knappen og skriver inn detaljene for rabatten:   

2b_lagnyrabatt.png

2_nyrabattviser.png

Du kan opprette så mange rabatter du vil på en leverandør, og systemet vil automatisk benytte den mest gunstige gyldige rabatten.   

Bruke Kontantrabatter

Det første du må gjøre er å opprette en konto som rabatten kan føres mot, og så registrere denne inn i systeminnstillingene. Vi anbefaler at du oppretter en egen innkjøpskonto for dette.   

3_kontonr_kontantrabatt.png

Når kontonummer er fylt ut kan du benytte de registrerte kontantrabattene. Selve rabatten blir automatisk trukket fra i eksport av remitteringsfil, og bokføringen skjer ved mottak av returfil. Dersom kontonummer ikke fylles ut, vil ikke systemet registrere kontantrabatt, og det vil kunne se ut som om systemet ikke fungerer. Kontroller at Kontonr. Kontantrabatt er utfylt.  

Ved registrering av kontantrabatt remittering dukker det opp et ekstra felt i remitteringsveiviseren som det må tas hensyn til. Dette fordi det må registreres både når en faktura forfaller, og når man har tenkt å betale den.   

4_melding.png

Ett eksempel på utfylling vil da bli (med den rabatten som ble satt opp tidligere): Faktura forfallsdato 15.08.2014 Faktura betalingsdato 05.08.2014:

5_eksempel1.png

Siden det betales 10 dager før forfall, vil totalsummen på faktura bli 2 % mindre en det som registreres i inngående faktura, så om faktura er på 1000 kr, vil kun 980 kr sendes til remittering. I remitteringslisten vil hele fakturabeløpet vises, det er kun ved eksport rabatten trekkes fra (dersom du remitterer/betaler posten tidsnok.) 

Under vises posten i det den leses inn fra returfil   

5_eksempel2.png

Beløpet her er 980 kr hvor det var 1000 da det ble eksportert. Dette er pga at systemet fant ut at kontantrabatt kunne benyttes, og trakk fra riktig rabattbeløp i eksport. Ved bokføring vil det se slik ut:   

5 med ny konto.png


Kontantrabatt blir ført på konto 4010, og trukket fra på leverandør i tillegg til vanlige remitteringsposteringer.