Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Nullstille/korrigere remitteringsfil

Det hender at du har behov for å nullstille filen du sendte til banken eller korrigere på den.

Menyvalg: Periodiske rutiner - Remittering.

Dersom det er en post som ikke skal sendes til bank, kan du merke denne og velge Slett post.

Dersom du oppdager at noe er feil med en post i listen, kan du velge Rediger post. Du vil da få opp et bilde der du kan redigere på de fleste feltene:

nullstille1.png

Dersom du oppdager at noe er blitt feil i en fil etter at den er sendt til banken, kan du velge å nullstille hele filen. 

 nullstille.png

Du kommer da inn i dette bildet og kan lete etter rett fil å nullstille:

nullstille4.png

Velger du Nullstil fil her vil alle postene legge seg i listen igjen og du kan merke de du ønsker og lage ny fil.

Dersom det bare er en eller et par poster du ønsker å nullstille, f.eks. pga at de ble avvist i banken, velger du posten og trykker Nullstill valgt. Posten vil da dukke opp igjen i remitteringslisten. Vi anbefaler ikke at du nullstiller hele filen dersom de fleste postene er gått igjennom i banken, da vil du få problemer når returfilen skal leses inn. Se eksempel under.

Dersom det var mange betalinger i filen du nullstilte, kan du få feilmelding i banken pga sekvensnr som blir feil. Dette har med løpenr i banken å gjøre. Få vite hva som skal være neste sekvensnr og gå til Faste register - Nummerserier - Andre serier - Nummerserie for telepay_remittnr og legg korrekt nr inn under Neste her.

nullstille3.png

Eksempel på problemstilling ved sletting av fil:

Du har en fil med 10 betalinger som du sender til banken, to av betalingene blir avvist mens resten går igjennom. Dersom du da nullstiller hele denne filen for å korrigere, så kommer alle postene opp igjen i listen, du sletter de 8 postene som allerede er gått til banken og sender ny fil med to poster. Dette går fint å sende til bank, problemet oppstår når du skal lese inn returfilen. Uni finner da ikke igjen de 8 postene du har lest inn og dette må føres mot en mellomregningskonto. Du får opp melding om dette:

nullstille5.png

Men du må manuelt føre dette ut av interimskontoen. Så regelen er å ikke slette poster som er gått igjennom i banken.