Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Oppdatere valutakurser

For å kunne benytte valuta-funksjonen må du ha lagt inn valutakurser. Bruk av valuta forutsetter lisens på Professional eller Enterprise.

Menyvalg: Faste registre – Registre - Valuta

Den letteste måten å vedlikeholde valutaene i systemet er å hente ned de siste valutakursene fra Internett. Dersom du ikke har noen Internett-tilkobling må du skaffe deg valutakursene på annet vis (aviser, tekst-tv, el.l.) og legge de inn manuelt.

For å hente ned kurser fra Internett kan du trykke på Hent nye kurser. Da fylles valutakursene ut automatisk. Du lagrer kursene ved å trykke på Lagre. Det som da blir lagret, er kursene for hver dag frem til den datoen man laster ned kursene.

2020-08-18_08-02-06.png

 

Ønsker du å gjøre en endring på eksisterende informasjon, dobbelklikker du direkte på feltet og starter innskriving. (Du kan ikke endre på kurser lastet ned fra nettet i dette bildet)

Ønsker du å opprette et nytt valutaoppsett, klikker du på feltet i kolonnen Landkode på den tomme linjen nederst, og starter registrering.

Landkode

Oppgis i bokstaver, for eksempel NO for Norge, DK for Danmark osv.

Valutakode

Oppgis i bokstaver, for eksempel USD for US Dollar, KR for Norske Kroner osv.

Beskrivelse

Legg inn ønsket tekst for å beskrive valutaen. Denne teksten vil vises i listen når du skal bestemme hvilken valuta som skal benyttes under registreringer.

Sist oppdatert

Dagens dato settes av systemet automatisk.

Omregningsenhet

Omregningsfaktor for valuta i forhold til norske kroner. Det er det tallet man skal dele med for å få kursen i norsk valuta.

Gyldig fra dato - Gyldig til dato

Her kan du begrense perioden oppsettet skal være gyldig. Dette gjør at systemet vil be deg om en oppdatering dersom du ønsker å gjøre valutaomregning og gyldighetsdato er gått ut. På denne måten er du sikret å ikke ligge inne med gamle data. Standard til-dato settes til 1 måned fra dagens dato.

Kurs

Oppgi dagens kurs i den valuta du har lagt inn.

Agio vinning - Agio tap

Her angir du hvilke kontoer eventuelle tap og vinninger skal bokføres mot. Valutaen endrer seg fra dag til dag, og det vil derfor være en viss slingring på bokført fakturert inngående sum (i norske kroner) og hva som reelt er tilfelle når innbetaling skjer.