Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Import av returfil fra bank

Hvordan lese inn returfiler som er hentet fra bank.
Menyvalg: Periodiske rutiner – Remittering

Siden du må sette opp hvilken mappe returfilene skal hentes fra i innstillingene for remittering, kan systemet se etter om det finnes nye returfiler klar for innlesing automatisk. Når det finnes en eller flere returfiler som ikke er lest inn i mappen for retufiler kommer du rett inn i innlesingsbildet når du velger Periodiske rutiner -> Remittering. Evnt åpner du innlesingsbildet ved å velge knappen Les inn kvitteringsfiler.  

1 returfil oversikt_1.png

 

I listen til venstre ser du alle tilgjengelige returfiler. Ved å velge en, får du opp informasjon om innholdet i denne filen i bildet til høyre. Trykk OK etter at du har valgt en fil for å bokføre postene. Du får så opp bildet for valg av nummerserie, og deretter bilagsnummeret. Betalingen er nå bokført og posteringsjournal kan kjøres ut. Etter fullført innlesing av returfil fra banken vil du se at filen nå er flyttet inn i en mappe som heter Behandlet og som er plassert inne i mappen for returfiler.

Dersom en fil inneholder betalinger for flere år (dette kan oppstå ved årsskiftet), får du melding om dette og må lese inn filen på begge år. Dersom du har en fil som inneholder betalinger fra flere bankkontoer får du melding om dette og kan velge å dele opp filen.

Dersom du skulle komme i skade for å velge en fil som har blitt lest inn før, vil du få en advarsel om at reskontro ikke ble merket.

 

2 feilmelding.png

Til slutt gjør vi oppmerksom på at remittering gjelder betalinger til leverandører. Innbetalinger fra kunder, som du mottar som fil fra banken, gjøres via OCR innlesing, se eget avsnitt om Innbetaling av kundefaktura/ OCR innlesing.