Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Innstillinger på leverandør

Når du skal remittere til en leverandør er det et par ting som må være på plass.

Leverandøren må minst ha postnummer, poststed og gironummer lagt inn på leverandørkortet for at du skal kunne remittere til den.

1 kjøpsinfo.png

Er det en utenlandsk leverandør skal ikke Gironr fylles ut, men da må Bankinformasjon fylles ut. Denne informasjonen finnes på faktura fra leverandør.