Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Remittere fra flere bankkontonummer

Dersom du ønsker å remittere fra flere bankkontoer (altså betale fra ulike bankkontoer), så kan du sette opp systemet for dette.

Under Periodiske rutiner – Remittering - Rediger – Innstillinger finner du en arkfane som heter Bankkonto. Her kan du sette opp de bankkontonumrene du skal remittere fra, samt hvilken hovedbokskonto returfilen skal bokføre mot:

fleire.jpgForklaring til feltene:

Bankkontonr: Her legger du inn de ulike bankkontonumrene.

Beskrivelse: Her kan du legge til en beskrivelse av hvilken konto det er. Du vil se beskrivelsen i remitteringsveiviseren, så det blir lettere å kjenne igjen kontonummeret.

Konto i hovedbok: Her kan du registrere hvilket hovedbokskontonummer utbetalingene skal føres mot.

Standard: Sett hake for det kontonummeret som skal være standard. Det er dette som blir foreslått benyttet ved registrering av nye poster.

Valutatype: Dersom dette er en valutakonto kan du legge inn hvilken valuta den gjelder.

 

Når innstillingene er på plass, kan du i bilagsregistrering velge hvilket kontonummer posten skal betales fra i feltet Belast konto:

3_remittering_bankkonto_velgkonto.png

Dersom du jobber i fakturamottaket kan du sette opp systemet slik at du ved hver betaling må velge kontonr, det gjøres under Rediger - Innstillinger - Remittering

fleirekon.jpg

Dersom haken for Velg konto er på her, vil du få opp dette bildet i fakturamottaket når du velger å legge en faktura Til betaling og kan endre konto her.

fleirek.jpg

Om du ikke ønsker å velge konto for hver gang kan du ta av valget for å velge konto ved betaling og heller korrigere selve remitteringsposten som vist under.

I remitteringslisten kan du legge inn feltet Belast konto (vha Feltvelger-knappen). Du ser da hvilket kontonummer den enkelte posten vil bli belastet:

4_remittering_bankkonto_liste.png

Dersom du ser at du har valgt feil konto å belaste på en post så kan du korrigere dette ved å velge Rediger post.


Ved innlesing av returfil får du melding om at det finnes betalinger fra to konti, og du får valg om å dele opp filen slik at du kan bokføre betalingene i ulike bilag, eller du kan velge å lese inn filen som den er:

5_remittering_bankkonto_innlesing.png

Dersom du velger OK i bildet over så blir betalinger fra begge bankkonti ført i samme bilag, mot hver sin hovedbokskonto:

6_remittering_bankkonto_innlesing_bilag.png

Dersom du velger Del opp, så får du opp denne meldingen:

7_remittering_bankkonto_innlesing_del1.png

Svarer du Ja på denne, så får du to filer i listen som du kan lese inn – en om gangen:

7_remittering_bankkonto_innlesing_del2.png

Bytte av bank/bankkonto

Denne funksjonen kan også være nyttig dersom du bytter bank eller bankkontonummer. Registrer inn både det nye og det gamle bankkontonummeret, og sett det du skal benytte fra nå som standard. Du vil da kunne lese inn returfiler både fra det gamle og det nye kontonummeret.