Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Remittering av kreditnota

Vi vil her gå igjennom to metoder for å slå sammen faktura og kreditnota.

Menyvalg Periodiske rutiner - Remittering.

For å remittere kreditnota må kreditnotaen være registrert inn som en vanlig remitteringspost. Husk å bruke negativt fortegn på beløpet, og husk evt kidnr. Velg å ta med kreditnota ved eksport av remitteringsfil.

Det er to metoder for å slå sammen faktura og kreditnota; sende kreditnota som separate poster eller slå sammen faktura og kreditnota. Systemet vil i utgangspunktet forsøke å benytte metoden for å sende faktura og kreditnota som separate poster.

For å få opp bildet der du kan velge metode, må de ulike postene til en leverandør ha ulik betalingsdato. Dersom postene har samme betalingsdato vil systemet automatisk benytte metoden for å sende faktura og kreditnota som separate poster. (Du vil derfor aldri få opp noe valg dersom du velger å overstyre betalingsdato når du velger å eksportere. Da får alle postene samme betalingsdato, og metoden for separate poster vil bli benyttet.)

Det å sende kreditnota som separate poster betyr at du får en fil som inneholder både faktura og kreditnota med sine respektive kidnr. For at dette skal fungere må beløpet på faktura være høyere enn summen av de kreditnota som skal være med. (Denne funksjonen har kommet fordi flere og flere ønsker å ha med kid på både faktura og kreditnota som blir sendt til bank, slik at mottaker skal få så mye informasjon som mulig.) 

Når du kommer inn i bildet for merking av kreditnota velger du hvilke faktura/kreditnota som skal være med, og velger så Sett samme dato for å få samme betalingsdato på alle postene. I bildet som kommer opp velger du hvilken betalingsdato postene skal ha:

1 slå sammen.png

Når du så velger Lagre og lukk har postene fått samme betalingsdato i listen. Når du så velger Lag remitteringsfil på nytt, vil alle postene bli med i eksportfilen.

I tillegg har du mulighet for å benytte metoden der du slår sammen postene og kun får en post til remittering. Ulempen her er at det kun blir sendt meldingstekst til mottaker, som prøver å forklare hvilke fakturanr som er med, i stedet for KID. For å benytte denne metoden merker du de postene du vil ha med i bildet som kommer opp når du har valgt Lag remitteringsfil, og så velger du Slå sammen poster. Posten vil da få den teksten som i utgangspunktet er foreslått nederst i bildet som forklaring til betalingen i stedet for KID. Rediger evt på denne teksten før du velger Slå sammen poster dersom du ønsker en annen tekst:

2 slå sammen.png

Når du velger Lagre og lukk her så vil du få opp en enkelt post i remitteringslisten, som du så kan eksportere.

Merk! Man kan kun remittere kreditnota ved innlandsremittering. Det er ikke støtte for dette ved utlandsremittering.