Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Fakturamottak i valuta

Vi vil her gå gjennom punktene som må fylles ut for å legge inn et fakturamottak i valuta.

Bruk av valuta forutsetter lisens på Professional eller Enterprise.

 

Leverandøren må være registrert med landkode for at systemet skal forstå at dette er en valutafaktura. I tillegg bør du registrere Valuta og Bankinformasjon på leverandørkortet:

0 fm leverandørkort.png

I fakturamottaket legger du først inn leverandøren, dato og fakturanr, så velger du arkfanen Valuta og legger inn de nødvendige data her. Dersom valutainfo ikke er lagt inn på leverandøren under arkfanen Kjøpsinfo, må det legges inn i dette bildet:

1 fm valutabildet_1.png

Vi ser da at valutabeløpet er kommet med i konteringen og at Sum er omregnet til norske kroner. 

Feltet tilleggstekst MÅ fylles ut ved fakturamottak i valuta:

 

2 fm tillegg.png