Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Valutaregulering

Bruk av valuta forutsetter lisens på Professional eller Enterprise.

Det hender du har behov for å føre enkelte konti i valuta, som f.eks dersom du har en bankkonto i valuta. Hver gang du posterer mot denne kontoen i valuta, vil så systemet samtidig føre inn beløpet i NOK i forhold til dagens kurs.

Det finnes en funksjon for å justere saldo på konto i NOK i forhold til den valutabeholdningen du har på konto og den kurs du oppgir.

La oss ta et eksempel:

Du har en konto i Euro, som er satt opp med valutakode EUR. Dette gjøres under arkfanen Regler under hovedbokskonto. Alle posteringer på denne kontoen i løpet av året er gjort i Euro, og systemet har ført de samme posteringene inn i NOK:

7 valuta forespørsel.png

Vi ser her at du til sammen har 189,12 i saldo på konto i EUR ved utgangen av periode 5. Dette er bokført med saldo 1540,- i NOK. Kursen for EUR er f.eks 8,5 ved utgangen av mai. Det betyr at du egentlig har euro til en verdi av ca 1600. Du kan da kjøre valutaregulering for å få oppdatert saldo i NOK.

Gå inn på Faste register -> Hovedbok og hent opp kontoen. Under Regler finner du valutakoden og knappen Valutaregulering. Når du velger den får du opp bildet for valutaregulering:

8 valutareg.png

Velg hvilke konti som skal valutareguleres, registrer inn kurs du ønsker, hvilken periode det skal reguleres til og med, og bokføringsdato. Velg så Kjør valutaregulering. Du får opp bilde for valg av nummerserie, og melding om hvilket bilag reguleringen er kjørt på. I vårt eksempel er dette bilag 10. Som du ser blir saldo i NOK justert, uten at valutabeløp blir justert:

9 valutareg resultat.png