Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Nytt i versjon 3.63.40

Her finner du en oversikt over hva som er endret fra versjon 3.62.39 til 3.63.40.

 

Felles

 • Problemer med visning av æ, ø eller å i e-poster sendt fra Uni Økonomi er forsøkt løst.
 • Dokument-arkfane har fått utvidet mulighet for gruppering i forhold til koblet register. F.eks kan du gruppere på ordrenummer under Dokumenter i prosjektordre.
 • Dokument-arkfane har fått mulighet for forhåndsvisning av markert dokument.
 • Hovedmenyen (start.exe) kunne ha høy ressursbruk som følge av mange oppslag mot registeret.  Dette gjorde systemet tregt. Dette skal være korrigert.

 

Regnskap

 • Anleggsregister: Her er det en rekke forbedringer, blant annet:
  • Ved avskriving lagres bokføringsdato, i stedet for dagens dato
  • Alle endringer kan spores i avskrivingslisten.
  • Påkrevde felter er markert i grensesnittet
  • Ved realisering hentes restverdien fra avskrivingslisten
  • Rapporter er oppdatert for å gi bedre informasjon
  • Oversiktsbildet skal vise historikken bedre.
  • Dersom påkostning overføres fra fakturamottak opprettes det nå en link til fakturamottaket, slik at det kan spores tilbake til fakturamottaket.
 • Fakturamottak (nytt):
  • Mulighet for å overføre varelinjer fra fakturamottak til ordre/prosjekt, inkludert varer fra autofakt og EHF (knappen er under Eksterne faktura)
  • Kolonneoverskrifter for dimensjoner i fakturamottak skal huskes pr klient.
  • Du skal ikke lenger få feilmelding ved høyreklikk i kolonnevelger.
  • Bedre leverandørhistorikk etter konverteringfra gammelt til nytt fakturamottak.
  • Bilagsart:
   • bilagsart med tekst skal fungere (dersom tekst ikke settes hentes den fra fakturamottaket)
   • linjer uten kontonummer blir også lagt til
  • Problem med oppdatering av dato vha kalender er rettet 
  • Du skal ikke lenger få feilmelding ved oppretting av vare eller leverandør fra fakturamottak
  • Ved fristilt bilde skal kolonner under Poster fremdeles være venstrejustert.
  • Du kan benytte funksjonen for faste tekster under Poster. som i bilagsregistrering.
 • IB blir nå korrekt overført på oppgjørskonto på klienter med avvikende regnskapsår
 • Rapport Kontoutskrift hovedbok skal nå summere korrekt for Sum kontonummer på tidligere år
 • Batchrapporter:
  • Har fått støtte for rapporter på nytt Stimulsoft-format.
  • Du kan få ta ut Resultat og Balanse via batchrapporter.
  • De gamle merverdirapportene er erstattet med nye Merverdiavgift pr termin
 • Returfil remittering skal lese inn valutabeløp mot bank også. Under Bankkonto-arkfanen i remitteringsinnstillingene har det kommet et felt der du kan sette valutatype for kontoen, og da vil det bli lest inn i den valutaen på bankkontoen.
 • TravelText - bilaget skal nå balansere dersom du har valgt at forskudd er utbetalt i TravelText
 • Overføring av saldo feiler ikke ved desimaler i mva-grunnlag.

 

Lønn

 • Skal nå kunne remittere på ISO-standard til Nordea
 • Ved remittering av lønn på ISO-standard kan du nå ta med alle poster, inkludert faste trekk.
 • En rekke små rapportfeil er korrigert:
  • «Lønnsslipp med hittilverdi på linjenivå» tar nå med kommentar til lønnsslipp fra lønnskjøringen
  • «Lønnsslipp» skal være bedre tilpasset vinduskonvolutt (her vil det alltid være forskjell fra skriver til skriver)
  • «Lønnsart pr ansatt» har nå korrekt datoformat
  • «Utbetalingsliste» tar nå kun med faste trekk i totalsummen kun når du har valgt det
  • «Årsoppgave til inntektsmottaker» tok i enkelte tilfeller kun med opplysninger fra siste lønnskjøring. Dette er nå korrigert.
 • a-meldingen:
  • Du får en advarsel dersom du forsøker å opprette en ansatt med et personnummer som finnes på et annet ansattnummer.
  • Feltet lokalisering har fått stjerne som indikerer at feltet er påkrevde. Dette da EFF helst ser at alle stillinger/arbeidsforhold rapporteres på virksomhetsnummmer (selv om det kun finnes ett).
  • Systemet vil foreslå standard stilling for deg:
   • Dersom du oppretter ny stilling på en ansatt, og tidligere stillinger er avsluttet, vil den nye bli merket som standard.
   • Dersom du oppretter en ny stilling på en ansatt, og tidligere stillinger ikke er avsluttet, vil systemet foreslå den med høyest stillingsprosent som standard
  • Systemet foreslår ikke lenger Lønn som type på lønnsarter som ikke er satt opp for rapportering i a-meldingen. (Da dette tydeligvis var forvirrende.)
 • Feriepenger: Feilen som gjorde at en feriepengelinje manglet ved generering av feriepenger til ansatte over 60 er korrigert
 • Konteringssammendraget skal nå vise over/under 60 i bilagsteksten igjen
 • Funksjonen som forsøkte å korrigere feriepengeavsetningen dersom du endret på sats på en ansatt er fjernet, da den gav bilagsdifferanser.
 • Dersom bokføringen av lønnskjøring tok lang tid kunne du få til å bokføre en lønnskjøring flere ganger. Dette er nå korrigert.
 • Ved nullstilling av lønnskjøring får du nå en mer forklarende tekst, som forteller om mulige konsekvenser.
 • Dersom du benytter finansskatt skal systemet nå avsette for finansskatt av feriepenger. Du må sette opp egne konti for dette i systeminnstillingene.
 • Det har kommet en ny arkfane som heter Persondetaljer på ansattkortet. Denne inneholder det meste av det som fantes under Skattekort tidligere. Skattekort skal fra nyttår av kun inneholde skattekort-detaljer. Det har kommet mange nye felter under Skattekort, men de vil ikke ha funksjon før i 2018, etter at du har fått nyttårsversjonen.

 

 

Faktura

 • Rapport:
  • Lagerverdi pr dato med lager/lokasjon: viser ikke lenger varer med 0 eller negativt antall.
  • Rapporten som viser oppsummering før samlefakturering sorterer nå både på kundenummer og ordrenummer
  • Rapporten Mest solgte varer skal nå ta hensyn til Kostnad på varen ved utregning av DB
 • Import av varer/varegruppe (på Fil - Import) er splittet i to nye menyvalg:
  • Vareimport (NELFO 4) er en ny og forbedret import av filer på nyere nelfo-format.
   • Avtalt rabatt blir hensyntatt
   • Dokumentflyt på prisfiler.
  • Vareimport (RS-Kalk/NOBB/NELFO 1-3) er den gamle vareimporten.
 • Ved opprettelse av bestilling basert på ordre er det nå innstillingene fra bestillingsbildet som blir benytte for sortering av vareinjer.
 • Betingelser fra kunde skal havne i korrekt felt på tilbud/ordre/faktura
 • Tilbud har fått innstilling for brytning av tekstlinjer med varenummer ***, under Rediger - Innstillinger - Annet. Når den er satt, vil systemet bryte teksten etter det antallet tegn du har satt opp i innstillingene, og lage nye linjer med ***. OBS: Det skjer først etter at du har tastet Enter når du er ferdig med å skrive. Systemet vil forsøke å ikke bryte midt i ord.
 • Lager/reservasjoner ved bruk av levering i ordrebildet:
  • Ved endring av lager på varelinjer på en ordre vil reservasjonen bli knyttet mot nytt lager.
  • Ved endring av antall på linjen vil reservasjonen bli oppdatert
  • Ved endring av lager i heading får du sprsmål om du vil endre på alle varelinjer.

 

Contracting

 • En rekke endringer/forbedringer. Blant annet:
  • Mulighet for å overføre varelinjer fra fakturamottak til ordre/prosjekt, inkludert varer fra autofakt og EHF (knappen er under Eksterne faktura)
  • Mulight for å redigere på den inngående fakturaen før overføring fra fakturamottak til ordre.
  • Nytt rapportbilde og widget (lik totaler, men med utvidet funksjonalitet for budsjett og filtrering. Budsjett settes i tilbud)
  • Widget med visning av prosjektregnskap (bokførte tall).
  • Utbedret filtrering på flere arkfaner.
  • Leverandørfaktura:
   • Du får advarsel om at opprinnelig fakturamottak blir kreditert dersom du velger å behandle/overføre en inngående faktura på nytt.
   • Ved redigering av den inngående fakturaen før overførsel til fakturamottak blir nå rabatt2 hensyntatt. Du får altså korrekt rabattert sum som total i fakturamottaket.
   • Ved import av kreditnota på EHF blir rabatt nå hensyntatt.

 

Butikk:

 • Problem med utskrift av kvittering (i 3.63.39) er rettet.

 

Abonnnement:

 • Rapporten Pass og stell av barn tar ikke lenger med desimaler.