Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Regionale innstillinger

Feilmeldinger av type Type Mismatch kan skyldes feil i regionale innstillinger på maskinen eller på serveren.

 

Unimicro V3 er avhengig av et visst oppsett på datoformat, tallformat og valutaformat i regionale innstillinger. Regionale innstillinger finner du i kontrollpanelet. Det blir også kalt Innstillinger for region og språk eller Område.

For å kontrollere at dette er korrekt:

Gå inn i Kontrollpanel på maskinen og finn Regionale innstillinger, Innstillinger for region og språk, Område, eller tilsvarende. (Dersom det er engelsk operativsystem vil det være andre navn).

Velg Flere innstillinger (på eldre windows-versjoner står det gjerne Tilpass):

1_regionale.png

Du får da opp dette bildet:

2_regionale.png

På bildet har vi markert det som står i Grupperingssymbol for sifre for å vise at det som står der er et mellomrom.

I dette bildet går du inn på arkfanene:

Tall/Numbers:
Kontroller at

  • desimaltegn er komma
  • antall siffer etter desimaltegn er 2
  • grupperingssymbol for siffre er et mellomrom

Valuta/Currency:
Kontroller at

  • desimaltegn er komma
  • antall siffer etter desimaltegn er 2
  • grupperingssymbol for siffre er et mellomromDato/Date:
Kontroller at

  • datoskilletegn er punktum
  • kort datoformat er dd.MM.YYYY

 

Klokkeslett:

Kontroller at:

  • skilletegnet i Kort tidsformat og Langt tidsformat er kolon (skal ikke være punktum)

regionale_klokke.jpg 

Dersom du gjør endringer her, velg Bruk først, og så OK.