Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Standardrutiner når feilmeldinger oppstår

Har du fått feilmelding i Uni Økonomi? Da er det noen rutiner du kan kjøre igjennom, som kan løse problemet. Rutinene er Oppstartskontroll, Systemsjekk og Kjør siste oppdatering på nytt.

Dersom problemet er feilmeldinger eller problemer etter oppdatering/installasjon er det gjerne lurt å starte med Systemsjekk og så Kjør siste oppdatering på nytt.

Oppstartskontroll:

Det første du kan gjøre er å velge ’Aktiver oppstartskontroll ved neste loginn’.
std1.png 
Logg deg så helt ut av Uni Økonomi. Deretter logger du deg på igjen for å se om samme feil oppstår.

Oppstartskontrollen kjører en del kontroller på databasen til klienten.

 

Systemsjekk:


Hvis feilmeldingen fortsatt er der, bør du kjøre igjennom en systemsjekk (husk da å være pålogget som administrator eller be administrator gjøre dette for deg).

NB! Dersom du har fått servicepack fra oss kan det være du må legge denne inn igjen etter en systemsjekk.
std2.png

Systemsjekken sammenligner alle programfilene lokalt, med det som er registrert på LiveUpdate for den versjonen som er installert. Selv om den ikke finner feil kan den være til hjelp, for alle filene blir registrert på nytt. Dersom den finner feil kan du velge å få oppdatert de filene som sjekken mener er av feil versjon.

OBS! Hvis du jobber på terminalserver så MÅ denne rutinen kjøres av de som er administrator eller drifter terminalserveren.

Dersom du ikke kommer inn i programmet for å starte systemsjekken, kan den aktiveres direkte fra programkatalogen til Uni Økonomi. Gå inn på C:\Program Files (x86)\UniMicro\LiveUpdate og dobbeltklikk filen UniSystemCheck.exe

 

Kjør siste oppdatering på nytt - oppdatering av databasen

Skulle problemet fortsatt være der etter at systemsjekk er kjørt og evt. korrigert feil, bør du kjøre gjennom rutinen Kjør siste oppdatering på nytt.
std3.png 

Velg valget, lukk uni økonomi helt og logg på igjen (med en administratorbruker). Høyreklikk gjerne ikonet og velg Kjør som administrator.

Trykk Begynn på denne meldingen:

oppdatere_database.png

Kjør siste oppdatering på nytt vil gå gjennom databasen og oppdatere den med nye felter, nye rapporter og nye layouter.

OBS! Hvis du jobber på terminalserver så MÅ denne rutinen kjøres av de som er administrator eller drifter terminalserveren.


Hvis ’Kjør siste oppdatering på nytt’ heller ikke løser problemet, tar du kontakt med kundesenteret.

Tagger: