Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Lønnskjøring, alt på en lønnskjøring hvor de fleste skal ha halv skatt 2

Lønnskjøring, alt på en lønnskjøring hvor de fleste skal ha halv skatt 2