Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Bilagsføring

Du kan føre bilag i Uni24.
Menyvalg: Regnskap – Bilagsføring

Du kan se film om bilagsføring i Uni24 her. Bildene fraviker litt, men fremgangsmåten er lik.

Uni24 Regnskapbilag1.jpg

Her kan du fortløpende registrere posteringer med debet- og kreditkonto.
Beløpet som fylles ut helt til høyre vil bli postert som pluss på “debetkonto” og minus på “kreditkonto”.
Dersom du kun ønsker å fylle ut en konto på hver linje er det mulig å bruke kontoplasseringen, eller fortegnet for å registrere som debet/kredit.

Informasjon om utfylling i de forskjellige feltene:
Dato
-Format: “ddmmyy”
-Også mulig å bare skrive “dd” eller “ddmm”
-Eksempel: 1204 blir til 12.04.2015 (for årstall 2015)
-Eksempel: 12 blir til 12.05.2015 (for årstall 2010 og måned mai)
Debetkonto
-Her kan du skrive selve kontonummeret, eller bare deler av det, og så velge fra listen som dukker opp med alternativer.
-Det er også mulig å skrive bokstaver. Da vises alle kontoer som har aktuell bokstavkombinasjon i navnet, og du kan velge en konto fra listen som dukker opp under registreringsfeltet.
-Tips: Bruk pil opp/ned for å bla i forslagslisten som dukker opp
Mvakode
-Styrer mvabehandlingen for kontoen.
-Skriv inn tallkoden eller velg fra listen:
bilag2.jpg
Kreditkonto: Samme format som debetkonto
Prosjekt/Avdeling: Fyll inn her dersom det er aktuelt
Periode: Fylles ut automatisk på bakgrunn av dato på bilaget, kan overstyres
Tekst: Tekst/kommentar som skal følge posteringen
Beløp: Fyll inn bruttobeløpet (inklusiv mva)