Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Faktura

Fakturabildet kan aktiveres fra flere steder, men det enkleste er å klikke på “Faktura” under “Salg” til venstre i bildet og velge Ny faktura i bildet.


Du kan se film om faktura i Uni24 her. Bildene fraviker litt, men fremgangsmåten er lik.

fakt1.jpg
Alternativt kan du åpne kundekortet og opprette en ny faktura direkte fra aktuell kunde som er mottakeren til fakturaen:

fakt2.jpg

Selve fakturaregistreringbildet:

fakt3.jpg

Forklaring til feltene:
Ny: Blanker ut feltene og starter på nytt
Lagre: Lagrer de data som er lagt inn
Send: Lar deg skrive ut eller sende faktura på epost til mottaker
Navigering: Lar deg bla til forrige, neste, første eller siste faktura
Varelinjer: Når du registrerer faktura kan du her sette inn ny linje, Sette inn en tekstlinje, slette en linje eller duplisere en linje, dette gjelder både varelinjer og tekstlinjer.
Behandle: Her kan du hente inn et lagret tilbud eller ordre. Du kan kreditere faktura eller registrere innbetaling. Det er bare de fakturaene som har status Registrert som kan krediteres. Dersom fakturaen er en EHF kan du oppdatere status på denne og du kan sende den som en EHF.
Du kan søke etter kunde ved å begynne å skrive navnet på kunden i feltet for kundenr. Dersom du skal fakturere en ny kunde som du ikke har i kunderegisteret ditt, vil du kunne velge kunden fra telefonkatalogen:
fakt4.jpg
Kundenr 40002 ligger inne i systemet, men når vi skriver uni micro i søkefeltet ser vi at det søkes også etter Uni Micro i telefonkatalogen 1880 og en av disse kan velges og blir da opprettet som ny kunde.
Kundenavn må fylles ut, fakturanr blir fylt ut av systemet og dagens dato blir foreslått som fakturadato. Fakturastatus og Ehf status blir også fylt ut av systemet.

Arkfanen Fakturalinjer: Her legger du inn varene som skal være med på fakturaen, antall og evnt rabatt.
Systemet vil da automatisk beregne priser og eventuell merverdiavgift. Å finne frem varer fungerer på samme måte som å sette inn en kunde. Dvs. du skriver enten litt, eller hele varenummeret i kolonnen varenummer. Du kan også skrive litt av vareteksten for å få opp alternativer som du kan velge mellom. Dersom produktet ikke eksisterer fra før kan du opprette dette direkte fra menyvalget “Produkter” til venstre i hovedmenyen.

Arkfanen Adresse/Levering: Dette bildet er delt i tre, Adresse, Faktura og Levering.

fakt5.jpg
Under Adresse kommer adresse, postnr- og sted som ligger på kundekortet frem.
Under Faktura kommer Fakturadato og forfallsdato i tillegg til Vår og Deres referanse, Rekvisisjon og Betalingsbetingelser.
Under Levering kommer leveringsdato som er satt til dagens dato og du kan eventuelt fylle ut Leveringsbetingelser, Leveringsmåte, Transportør og Leveringsadresse.

Under arkfanen Annet kan du legge inn Prosjekt, Avdeling, Kommentar eller Fritekst.
Kommentarene vil komme over varelinjene på fakturaen og Friteksten vil komme nede på fakturaen under varelinjene.

Forfallsdato
Du kan sette betalingsbetingelser som skal gjelde for alle kunder under Innstillinger – Betingelser – Betalingsbetingelser. Setter du ikke inn noe her er det standard 14 dager fra fakturadato.
Dersom du ønsker å ha en annen betalingsbetingelse på enkelte kunder kan du overstyre dette ved å legge det inn direkte på kunden under arkfanen Andre opplysninger.Bankgiro og KID
For å få frem bankgiro og KID på fakturaen må dette settes opp under Innstillinger – Firmaoppsett:

fakt6.jpg

 

Tagger: