Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Fakturamottak

Dersom en faktura er tildelt deg for godkjenning vil du finne denne under Menyvalg: Regnskap – Fakturagodkjenning.

Du kommer da rett inn i oversikten over de faktura som er tildelt deg.
faktmot1.jpg
Merk den eller de fakturaer du ønsker å behandle ved å hake av. Velg så om du vil Tildele til noen andre, Godkjenne eller Avvise faktura.
For å se alle dine tidligere fakturaer kan du velge Vis alle. Merk at du har ikke tilgang til å se fakturaer som er tildelt til andre brukere.
For å se på en faktura, klikker du på linjen og du får opp en visning av eventuelle vedlegg og kan bla i disse.
faktmot2.jpg
Du kan også velge arkfanen Kontering for å se hva som ligger her og arkfanen Historikk for å se tidligere faktura fra denne leverandøren og eventuelt se på disse. 

For å kontere bilaget eller se hvilke konteringsforslag som er pårført velger vi arkfanen kontering.

Her kan vi:

  • Kontere direkte på linjenivå
  • Legge til ny linje og splitte bilaget
  • Påføre prosjekt og avdelingen på fakturahode og linjenivå
  • Påføre ordrenummer på linjenivå (for visning i Contracting)

 Løsningen gir også støtte ved konteringen ved å vise evt differanse på bilaget.

kontering_fakturamottak.PNG