Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Forespørsel

Du kan søke etter bilag, konto, beløp m.m.
Menyvalg: Regnskap – Forespørsel

Du kan se film om forespørsel på bilag i Uni24 her. Bildene kan fravike litt.

Du kommer da inn i dette bildet:
fore1.jpg
Her kan du sortere listen ved å trykke på overskriftene. Trykk to ganger for å snu sorteringen. Nede til venstre viser hvilken side du er på og du kan bla ved hjelp av pilene. Nede til høyre viser hvor mange linjer som viser på hver side, her kan du velge et annet antall enn standard fra nedtrekksmenyen.
Oppe i bildet ligger et søkefelt og her kan du skrive inn det du søker etter enten det er kontonr, beløpet, datoen, perioden el.l. Du kan også trykke på Filter-knappen og få opp et bilde til høyre der du kan legge inn flere søkekriterier. Du kan velge å lagre dette søket for senere bruk. Under feltvelger kan du velge hvilke felt som skal vises i søkebildet.