Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Hovedbok

Du kan gjøre oppslag på kontoer og sjekke saldo på disse.
Menyvalg: Regnskap – Hovedbok

Du kan se film om forespørsel på hovedbok i Uni24 her. Bildene kan fravike litt.

Under arkfanen Hovedbok vil du finne alle kontoene kategorisert og med en total saldo.
Velger du å trykke på +-tegnet foran en kategori vil du se hvilke kontoer som ligger her og hva saldo er:
hoved1.jpg
Merk at dersom det er mange kontoer i kategorien må du scrolle i bildet.
For å ekspandere alle kategoriene på en gang kan du trykke på +-tegnet foran Kontogruppe.
Du kan opprette ny konto ved å trykke på Ny, og du kan sortere utvalget ved å velge Vis alle eller Bare aktive.
Dersom du trykker på en konto får du opp en visning av denne og kan gjøre endringer på navn, mva-behandling eller Kontotype. Du vil også se alle bilagene denne kontoen har vært brukt på i listevisning nedover i bildet:
hoved2.jpg
Øverst til høyre ser du en graf over periodefordelingen, i hvilke perioder bilagene er registrert. Under denne viser en tabell med hvilke beløp som er registrert pr måned.
Det er samme oppbygging av hovedbok, kunde og leverandør.