Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Kunder

Du kan vedlikeholde kunderegisteret ditt i Uni24.
Menyvalg: Salg – Kunder

Du kan se film om kunder i Uni24 her. Bildene fraviker litt, men fremgangsmåten er lik.

Du kommer da inn i en liste over kundene, sortert etter kundenr. Du kan endre på sorteringen ved å trykke på kolonneoverskriftene. Velger du en kunde kommer du inn på selve kundekortet:
kunde1.jpg
Her ligger alle opplysningene om kunden lagret og under de forskjellige arkfanene finner du betalingsbetingelser, leveringsbetingelser, kredittdager, kommentarer, tidligere ordrer og fakturaer.
Nede i bildet kan du se på eller legge til nye kontakter, adresser, telefoner og epostadresser.
Til høyre i bildet ser du hvor mye du har fakturert denne kunden, hvor mye det er laget ordre på og hvor mye som er betalt av det som er fakturert.

Tagger: