Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Ordre

Ordrebildet kan aktiveres fra flere steder, men det enkleste er å klikke på “Ordre” under “Salg” til venstre i bildet og velge Ny ordre i bildet.

Du kan se film om produkt i Uni24 her. Bildene fraviker litt, men fremgangsmåten er lik.

ordre1.jpg

Alternativt kan du åpne kundekortet og opprette en ny faktura direkte fra aktuell kunde som er mottakeren til fakturaen:
ordre2.jpg

Selve ordreregistreringsbildet:

ordre3.jpg

Forklaring til feltene:
Ny: Blanker ut feltene og starter på nytt
Lagre: Lagrer de data som er lagt inn
Send: Lar deg skrive ut eller sende ordre på epost til mottaker
Navigering: Lar deg bla til forrige, neste, første eller siste ordre
Varelinjer: Når du registrerer ordre kan du her sette inn ny linje, Sette inn en tekstlinje, slette en linje eller duplisere en linje, dette gjelder både varelinjer og tekstlinjer.
Behandle: Her kan du hente inn et lagret tilbud eller lage faktura av ordren.
Du kan søke etter kunde ved å begynne å skrive navnet på kunden i feltet for kundenr. Dersom du skal lage ordre til en ny kunde som du ikke har i kunderegisteret ditt, vil du kunne velge kunden fra telefonkatalogen:
ordre4.jpg
Kundenr 40002 ligger inne i systemet, men når vi skriver uni micro i søkefeltet ser vi at det søkes også etter Uni Micro i telefonkatalogen 1880 og en av disse kan velges og blir da opprettet som ny kunde.
Kundenavn må fylles ut, ordrenr blir fylt ut av systemet og dagens dato blir foreslått som ordredato. Denne kan du endre ved hjelp av kalenderikonet. Status blir fylt ut av systemet og du kan velge å merke ordren som Klar for fakturering, disse kan da søkes opp når du skal fakturere.

Arkfanen Ordrelinjer: Her legger du inn varene som skal være med på ordren, antall og evnt rabatt.
Systemet vil da automatisk beregne priser og eventuell merverdiavgift. Å finne frem varer fungerer på samme måte som å sette inn en kunde. Dvs. du skriver enten litt, eller hele varenummeret i kolonnen varenummer. Du kan også skrive litt av vareteksten for å få opp alternativer som du kan velge mellom. Dersom produktet ikke eksisterer fra før kan du opprette dette direkte fra menyvalget “Produkter” til venstre i hovedmenyen.

Arkfanen Adresse/Levering: Dette bildet er delt i tre, Adresse, Faktura og Levering.

ordre5.jpg
Under Adresse kommer adresse, postnr- og sted som ligger på kundekortet frem.
Under Ordre kommer Ordredato i tillegg til Vår og Deres referanse, Rekvisisjon og Betalingsbetingelser.
Under Levering kommer leveringsdato som er satt til dagens dato og du kan eventuelt fylle ut Leveringsbetingelser, Leveringsmåte, Transportør og Leveringsadresse.
Under arkfanen Annet kan du legge inn Prosjekt, Avdeling, Kommentar eller Fritekst.
ordre6.jpg
Kommentarene vil komme over varelinjene på ordren og Friteksten vil komme nede på ordren under varelinjene.

 

Tagger: