Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Purring

Purrefunksjonen fungerer sammen med rutinen i Uni Økonomi V3 slik at du kan purre både på web og lokalt.
Menyvalg: Salg - Purring

Innstillingene for løpedager, fakturagebyr og standard tekster settes i Uni Økonomi V3 under Faste register - Klient/System - Purring
Uni 24 henter innstillingene fra samme sted som din lokale installasjon og sikrer at alle kundene får samme informasjon.
Når du velger ikonet for purring åpner purrebildet seg med poster som er forfalt etter reglene beskrevet over:
purring1.jpg
På øverste linje finner du alternativene for behandling av faktura i purrelisten:
purring2.jpg
Ny jobb: Nullstiller eventuelle valg du har gjort og viser alle faktura som kan purres pr dags dato.
Kjør: Når du har gjort dine valg, trykker du på Kjør og får opp dette bildet der du kan velge purredato:
purring3.jpg
Inkassoliste: Gir deg en liste over de faktura som er ferdig purret og klar for å sendes til inkasso.
Innstillinger: Trykk på denne og du kommer inn i dette bildet:
purring4.jpg
Under Filter kan du velge hva som skal være minstebeløp på faktura som skal purres, og i nedtrekksmenyen velger du hvilke purringer som skal komme opp i utvalget, du kan velge her f.eks. kun faktura som er purret en gang.
Under Inkasso setter du antall purringer før faktura skal gå til inkasso.
Under Varsel og gebyrer kan du sette inn hvor stort purregebyr du ønsker å ha, antall dager fra forfall og løpedager. Merk at de endringene du eventuelt gjør her vil overskrive det som ligger i systeminnstillingene i V3.
Ny jobb: I nedtrekksmenyen kan du velge tidligere jobber og se hva som ble purret.
Fra dato: Systemet vil vise alle faktura med forfallsdato etter denne datoen.
Når du har gjort dine utvalg og velger Kjør kommer du inn i dette bildet:
purring5.jpg
Her får du melding om hvor mange av purringene som kan skrives ut på epost og valg om å bare skrive ut de resterende eller skrive ut alle. Velger du Send prøve vil alle som er haket av bli sendt til din epostadresse. For å sende på epost til kundene velger du Send valgte.

Dersom du trenger å skrive ut purringer på nytt finner du dette under Rapporter – Rapportoversikt – Purring. Her legger du inn purejobbnr og eventuelt fakturanr.

 

Tagger: