Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Tilbud

Du kan lage tilbud til kundene dine.
Menyvalg: Salg - Tilbud

tilbud1.jpg

tilbud2.jpg

Forklaring til feltene:
Ny: Blanker ut feltene og starter på nytt
Lagre: Lagrer de data som er lagt inn
Send: Lar deg skrive ut eller sende tilbud på epost til mottaker
Navigering: Lar deg bla til forrige, neste, første eller siste tilbud
Varelinjer: Når du registrerer tilbud kan du her sette inn ny linje, Sette inn en tekstlinje, slette en linje eller duplisere en linje, dette gjelder både varelinjer og tekstlinjer.
Behandle: Her kan du velge å lage ordre eller faktura av tilbudet.
Du kan søke etter kunde ved å begynne å skrive navnet på kunden i feltet for kundenr. Dersom du skal lage tilbud til en ny kunde som du ikke har i kunderegisteret ditt, vil du kunne velge kunden fra telefonkatalogen:
tilbud3.jpg
Kundenr 40002 ligger inne i systemet, men når vi skriver uni micro i søkefeltet ser vi at det søkes også etter Uni Micro i telefonkatalogen 1880 og en av disse kan velges og blir da opprettet som ny kunde.
Kundenavn må fylles ut, tilbudsnr blir fylt ut av systemet og dagens dato blir foreslått som tilbudsdato. Denne kan du endre ved hjelp av kalenderikonet. Status blir fylt ut av systemet.

Arkfanen Ordrelinjer: Her legger du inn varene som skal være med på ordren, antall og evnt rabatt.
Systemet vil da automatisk beregne priser og eventuell merverdiavgift. Å finne frem varer fungerer på samme måte som å sette inn en kunde. Dvs. du skriver enten litt, eller hele varenummeret i kolonnen varenummer. Du kan også skrive litt av vareteksten for å få opp alternativer som du kan velge mellom. Dersom produktet ikke eksisterer fra før kan du opprette dette direkte fra menyvalget “Produkter” til venstre i hovedmenyen.

Arkfanen Adresse/Levering: Dette bildet er delt i tre, Adresse, Faktura og Levering.

tilbud4.jpg
Under Adresse kommer adresse, postnr- og sted som ligger på kundekortet frem.
Under Tilbud kommer Tilbudsdato og Gyldig til dato i tillegg til Vår- og Deres referanse og Betalingsbetingelser.
Under Levering kan du fylle ut Leveringsbetingelser, Leveringsmåte, Transportør og Leveringsadresse.
Under arkfanen Annet kan du legge inn Prosjekt, Avdeling, Kommentar eller Fritekst.
tilbud5.jpg
Kommentarene vil komme over varelinjene på tilbudet og Friteksten vil komme nede på tilbudet under varelinjene.

Tagger: