Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Dokumentflyt Filbehandling - Forhåndsvisningsbildet

Du kan velge hvordan forhåndsvisningsbildet skal plasseres og oppføre seg

Du slår av og på forhåndsvisningsbildet ved å trykke knappen Forhåndsvisning i menylinjen.

90a_forhåndsvisning.png

Forhåndsvisningen ser slik ut:

90_forhåndsvisning_1.png

Du har flere valg på hvordan forhåndsvisningsbildet skal vise, og hvordan det viser dokumentene.

Valget for visning av dokumentene er knappene som du finner over navigeringsraden:

  • Adobe: Viser dokumentet i Adobe Reader.
  • Åpne fil: Vil åpne selve filen og vise den i tilhørende program.


I navigeringsraden kan du velge å bla i sidene i dokumentet (pil høyre/venstre) eller å zoome inn eller ut (+/-)

 

Plassering av forhåndsvisning

I tittellinjen øverst har du også noen valg. Disse valgene bestemmer hvordan du plasserer bildet for forhåndsvisning.

91_forhåndsvisning.png
 
Valgene du har under pilen er:

92_forhåndsvisning.png
 

  • Flytende: Du får et frittstående vindu for forhåndsvisning som du kan plassere der du vil, f.eks. på en annen skjerm
  • Integrert i vindu: Forhåndsvisningsbildet er integrert i vinduetTabbe dokument: Du får kun opp forhåndsvisningsbildet (ikke listen over dokument) og må gjøre deg ferdig med et dokument før du går videre til neste.
  • Skjul automatisk: Du får forhåndsvisning opp som en «flik» til høyre i bildet, og kan hente det frem når du vil se en forhåndsvisning av valgte faktura:
    93_forhåndsvisning.png
    Forhåndsvisningen vil da forsvinne igjen når du klikker på neste dokument.

Dersom du trykker Tegnestiften vil du få samme visning som Skjul automatisk. Velger du X-knappen lukker du forhåndsvisningen.

Du kan tilbakestille visningen for å velge noe annet ved å velge å slå av Forhåndsvisning-knappen, og så sette den på igjen.

Tilbake til Uni24 dokumentflyt filbehandling.