Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

EHF

Hvordan fungerer sending av EHF i Uni 24?

Org nr må være registrert på webklienten (Innstillinger – Firmaoppsett)
EHF1.png

Det må også være registrert organisasjonsnr på kunden som det skal sendes EHF faktura til.
EHF2.png


Når det skal opprettes en faktura på en kunde med org nr som er registrert som mottaker av EHF, vil det komme opp en melding ved siden av Kundenavnet (Kan motta EHF)
EHF3.png

Etter at du har lagret faktura, velger du Mer og Send EHF.
EHF4.png

Dersom du ikke har aktivert Webklienten for sending av EHF, kommer det opp en avtale som du må godta:
EHF5.png

Når du har godtatt avtalen vil du få opp meldingen:
EHF6.png

EHF status på fakturaen vil da ha status Sendt/Levert
EHF7.png

Dersom EHF-status blir I sendingskø, kan du manuelt oppdatere status ved å gå til Mer-knappen - Oppdater EHF.

Dersom du får opp feilmelding etter å ha godtatt avtalen:
EHF8.png

Ta kontakt med support@unimicro.no og oppgi feilmeldingen du får. I tillegg må du gi oss navnet og organisasjonsnummeret på Uni24 klienten.

Dersom klienten din ikke er aktivert for EHF i V3, må den aktiveres der først også.

Tagger: