Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Importere ansatte

Det er mulig å importere ansatte og deres opplysninger dersom du har dataene i en tekstfil.

Vi viser her en excel-fil med kolonner for hva som skal oppdateres av felter på ansatt kortet.
I vårt eksempel har vi ansattnr, navn, adresse, postnr, poststed, timesats og månedslønn.

importa1.png
Lagre så filen som .csv fil. Velg «Lagre som» og velg CSV (semikolondelt) (*.csv) under Filtype.

import1.png 

TA BACKUP FØR IMPORT!!!!


Gå så til Fil - Import - Import fra tekstfil
import2.png  

Finn filen:
import3.png 
Velg Filtype Alle filer nede i bildet for å få opp den aktuelle filen i listen. Velg Åpne og gå Videre.
import4.png 

import5.png
 
Pass på å velge rett register oppe til høyre og link feltene ved å dobbelklikke på feltene eller bruke =-knappen i midten:
import6.png 
Start importen på første linje med data som skal importeres. Ikke importer en eventuell linje med verdiene Ansattnr, Navn osv. Klikk Videre og Fullfør og dataene er importert. Alle feltene i et register er mulig å importere data til.