Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

SAF-T-eksport i Unimicro V3

Fra 01.01.2020 ble det påkrevd å kunne eksportere regnskapsdata på SAF-T-formatet. Kravet er at regnskapsdata skal kunne leveres på SAF-T-format på forespørsel fra Skatteetaten. SAF-T-filen inneholder hovedbok, momskoder, dimensjoner, kunder, leverandører og bilag/transaksjoner.

Du finner valget for eksport i regnskapsmodulen, under Periodiske rutiner - Eksport – SAF-T.

1_eksportbildet.jpg

Forklaring til feltene:

Fra periode/Til og med periode: Her velger du fra/til periode du skal eksportere for. Data eksporteres for det regnskapsåret du er inne på. Dersom du skal eksportere data for flere regnskapsår må du altså gå inn på de ulike regnskapsårene og eksportere en fil per år.

Filnavn: Oppgi plassering og navn på filen. Systemet vil alltid foreslå navn ut fra den navnestandarden som Skatteetaten har oppgitt, samt å lagre i Dokumenter. Trykk knappen med tre prikker for å velge plassering og eventuelt endre navnet.

Eksporter fil: Vil starte eksport av filen, samt validering av data.

Historikk: Viser historikk over eventuell mapping av konto.

 

Innstillinger:

Første gang du åpner eksportbildet vil systemet kontrollere nummerseriene dine, for å prøve å finne type kontoplan og sette innstilligene. Du bør likevel kontrollere at innstillingene er på plass.

Det er to typer innstillinger: type kontogruppe, og mapping av hovedbokskonti.

Type kontogruppe:

Du har valget mellom:

  • «SAF-T standard konto (2siffer)». Dette er de to-siffrede gruppene for Norsk standard kontoplan, definert i SAF-T-standarden. Unimicro V3 benyttet fra start kun disse to-siffrede gruppene.
  • «SAF-T standard konto (4siffer)». Dette er de fire-siffrede gruppene for Norsk standard kontoplan, definert i SAF-T-standarden. Fra versjon 3.70.14 av Unimicro V3 ble også denne typen grupper tilgjengelig.
  • «SAF-T Kistra art», som består av to- og tresiffrede grupper. De benyttes på klienter med KOSTRA/KISTRA)

Du finner valget på På faste register – Klient/System – Systeminnstillinger – Regnskapsinnstillinger, i feltet «SAF-T mapping». Som nevnt vil systemet forsøke å sette denne innstillingen.

2_klientsystem.jpg

Mapping av hovedbokskonti:
På Faste registre – Hovedbok har du et felt som heter «SAF-T konto». Her velger du hvilen konto/gruppe kontoen skal eksporteres som i SAF-T-filen. Du knytter altså dine hovedbokskonti mot tilsvarende SAF-T kontogruppe. Velg i listen over tilgjengelige grupper, og lagre etterpå.

3_hovedbok.jpg

Dersom du har en konto som ikke kan mappes mot noen gruppe, velg «NA Ikke aktuell».

Dersom systemet finner at klienten har en kontoplan tilsvarende norsk standard for AS, så vil systemet forsøke å gjennomføre mappingen første gang du åpner eksportbildet.

Du bør likevel kontrollere mappingen. Du kan enten bla gjennom konti på Faste registre – Hovedbok, eller du kan søke opp hele kontoplanen på Forespørsel – Oversikt – Hovedbok. (Velg Feltvelger – Sett inn felt for å sette inn feltet SAF-T konto, dersom du ikke har feltet inne. Det ligger gjerne lengst til høyre. Du kan også endre plasseringen til feltet i feltvelger-listen. Ved å plassere feltet høyere i listen kommer det lenger til venstre i visningen)

4_hovedbok_oversikt.jpg

 

Eksport av fil på SAF-T-format

 

Gå på Periodiske rutiner - Eksport – SAF-T, velg periodene som skal eksporteres, og velg så hvor filen skal plasseres. Trykk knappen med tre prikker for å navigere frem til mappen der filen skal lagres. Du kan endre navnet på filen, men navnet som blir foreslått er basert på den standarden som Skatteetaten ønsker.

Når du har fått den stien du ønsker, velg «Eksporter til fil». Eksporten vil da starte.

Samtidig kjøres det en validering av filen. Dersom den finner noe som ikke vil godkjennes ved opplasting til Skatteetaten så vil du få opp en melding, og en liste over feil vil vise i listen under. Her er et eksempel:

5_eksport_valideringsfeil.jpg

Vi ser av meldingen at feilen ligger i Landkode (Country code). Svar Nei på spørsmålet om å fullføre eksporten, finn feilene og korriger dem.

Det er kunder og leverandører som har landkode i adressene. Da kan vi sette inn feltet for landkode i Oversikt, og søke på verdiene som er oppgitt som feil. Eventuelt så kan vi søke opp alle kunder og sortere på landkode. Det er det vi har gjort, og vi finner igjen verdiene som er feil. De må fjernes, eller rettes til en gyldig landkode (som f.eks. NO).

6_finne_feil.jpg

Når du har fått rettet landkodene kan du kjøre eksporten på nytt.

 

Vanlige feiltyper i valideringen:

«Feil på company. Det mangler informasjon om kontaktperson på klienten.»:

  • Dette skyldes at du ikke har fylt inn feltet Kontaktperson på Faste register – Klient/System.

«Elementet urn:StandardAuditFile-Taxation-Financial:NO:Country er ugyldig - Verdien +47 er ugyldig i henhold til datatypen urn:StandardAuditFile-Taxation-Financial:NO:ISOCountryCode - Den faktiske lengden er ikke lik den angitte lengden.»:

  • Det er feil i landkode/Country code på kunde eller leverandør. Den verdien som er feil er +47.