Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Grunndata til Unimicro Lønn - Lønnsinnstillinger

Før du kan kjøre lønn så må en del innstillinger på plass. Det kan være lurt å få inn innstillingene først, for å unngå følgefeil dersom noe blir glemt.

 

Når du har satt opp firmainnstillingene, kan du velge Lønn. Du kommer da inn i en oppstartsvegviser, som tar deg gjennom de sentrale innstillingene for Lønn. Det meste er ferdigutfylt, og du kontrollerer bare at det stemmer.

OBS: Kontroller gjerne om det er andre innstillinger som også bør settes, som Skattefri organisasjon, Finansskatt el.l., etter at du har kjørt gjennom vegviseren. Du finner dette under Innstillinger (tannhjul-knapp øverst til høyre) - Lønn.

 

1: Velkommen

Hvis du alt har lagt inn et organisasjonsnummer kan du velge Neste.

vegvisar_1.jpg

Dersom organisasjonsnummeret mangler får du opp en link til innstillingsbildet der du kan fylle inn organisasjonsnummeret. Når det er lagret lukker du innstillings-arkfanen og velg så Lønn for å komme tilbake til vegviseren.

 

2: Underenheter

Underenheter, som det nå heter, het tidligere virksomheter i veiledningen til a-meldingen. I V3 Lønn registrerte du dette på Lokalisering. Det er to metoder for å registrere inn underenhetsnummer:

  1. Hent fra brønnøysundregistrene: Anbefalt metode. Denne funksjonen henter alle underenheter tilknyttet det organisasjonsnummeret som du har registrert i firmainnstillingene.
  2. Du kan velge å fylle inn dette manuelt. Følg i så fall linken.

vegvisar_2.jpg

Bildet ser slik ut når du har fått inn en enhet.

vegvisar_2b.jpg

Dersom selskapet har flere underenheter, har du flere i listen til venstre. Du kan også velge å legge til flere ved å trykke +Legg til underenhet.

Velg Neste når alt er på plass.

 

3: Feriepenger

Kontroller antallet ferieuker, og sats. Endre til det som er korrekt. Velg Åpne felter for redigering for å få endret på sats og faktor for trekk i fastlønn. Den foreslår i utgangspunktet verdier ut fra det antallet ferieuker du har valgt.

vegvisar_3.jpg

Dersom firmaet har ansatte med forskjellig sats, så kan du endre det etterpå: https://hjelp.unimicro.no/moduler/lonn/generelt/endre-feriepengesats-per-ansatt

 

Velg Lagre og Neste for å gå videre.

 

4: Bank

Du må oppgi både Lønnskonto (bankkontonummeret som lønnen skal utbetales fra) og Skattetrekkskonto (bankkontonummeret til skattetrekkskontoen). Sett eventuelt samme kontonummer i begge felter, dersom du ikke har egen skattetrekkskonto.

vegvisar_4b.jpg

Velg Lagre og Neste for å gå videre

 

5: Bokføringskontoer

OBS: Her må du være spesielt oppmerksom, da det som regel vil være forskjell på det vegviseren foreslår, og det du har i V3 regnskap. Kontroller mot det du finner på Faste register - Klient/System - Systeminnstillinger i V3 Lønn. Det er spesielt på Kostnad feriepenger,  Konto for avsatt arbeidsgiveravgift av feriepenger og Konto for kostnad arbeidsgiveravgift av feriepenger det mest sannsynlig er forskjell.

vegvisar_5.jpg

Velg Lagre og Neste for å gå videre

 

6: Altinn systempålogging

Legg inn informasjonen du benytter i V3 (systemid og passord). Registrer ellers nytt datasystem: https://hjelp.unimicro.no/lonn/oppsett-mot-altinn

vegvisar_6.jpg

Velg Lagre og Neste for å gå videre.

 

7: Lønnsinnstillinger

vegvisar_7.jpg

Du har nå fullført vegviseren! Velg Fullfør for å lukke vegviseren.

Dersom du trenger å redigere på noen av innstillingene etterpå, så finner du dem på Innstillinger (tannhjul i toppmenyen, øverst til venstre) - Lønn.

OBS: Dersom du benytter skattetrekkskonto, og ønsker at konteringssamendraget skal ha med overføring til hovedbokskonto for skattetrekkskonto, så gå på Innstillinger (tannhjul i toppmenyen, øverst til venstre) - Lønn - Kontoer og lønn, og sett på hake for Poster skattetrekk automatisk (det valget ligger under listen med kontoer). Husk å Lagre innstillinger.

  

Videre til neste punkt.

Tilbake til hovedside for overføring av data.

Tilbake til hovedside om overgang til nytt lønnssystem.