Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Grunndata til Unimicro Lønn - Oppstartsdato

OBS: Når du bytter lønnssystem, så er det veldig viktig at du har en ren overgang. Du må bestemme deg for hva som er siste a-meldingsperiode som skal leveres i V3 Lønn, og hva som er første a-meldingsperiode på Unimicro Lønn. Pass på at du ikke leverer a-melding fra samme periode fra begge systemer.

(Dersom du leverer parallelt vil du måtte sette sluttdato på alle arbeidsforhold og permisjoner/permitteringer i det gamle lønnssystemet, og levere a-melding på det. Og ha ny startdato og startdato på permisjoner/permitteringer i det nye lønnssystemet.)

Det enkleste er å først gjøre seg ferdig med en a-meldingsperiode i V3 Lønn, og så legge inn data i det nye lønnssystemet.

Dersom du har mange ansatte/mange detaljer som skal inn, så kan du starte jobben med å legge inn data i det nye lønnssystemet før. Husk i så fall å vedlikeholde opplysninger i begge systemer inntil dere har tatt det nye systemet i bruk. f.eks.:

  • Nye ansatte må opprettes i begge systemer, med samme ansattdato og detaljer på stilling/arbeidsforhold
  • Sluttdato på stillinger/arbeidsforhold og permisjoner/permitteringer må settes i begge systemer.
  • Endringer på faste poster (på grunn av endringer, nye ansatte, ansatte som slutter el.l.) må gjennomføres i begge systemene.

 

Videre til neste punkt.
Tilbake til hovedside for overføring av data.
Tilbake til hovedside om overgang til nytt lønnssystem.