Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Hvilke abonnement blir med i kjøringen

Det er flere faktorer som påvirker hvilke abonnement som blir med i en avregning. Disse faktorene er:

1) Fra/til dato på avregningen og Startdato, Sluttdato og Avregnet til dato på det enkelte abonnement.

2) Hvilke tariffer du velger å ta med

3) Kundekategorier (dersom du velger å gjøre utvalg på det)

4) Id-nummeret til det enkelte abonnement (dersom du velger å gjøre utvalg på det)

Hvert punkt er med på å begrense hvilke abonnement som blir med. Du kommer til de ulike stegene i vegviseren for kjøring/beregning av et abonnement.

1) Fra/til dato på avregningen og Startdato, Sluttdato og Avregnet til dato på det enkelte abonnement.

Når du gjør et utvalg på Fra/Til dato på en avregning, så bestemmer dette hvilke abonnement som blir med i kjøringen. Dette er ut fra de datoer og avregningsperioder som er registrert på det enkelte abonnement.

Startdato: Dersom det finnes abonnement som ikke har blitt avregnet tidligere, og som har Startdato før eller lik Til dato på avregningen, så blir abonnementet med. Hvor lenge abonnementet blir avregnet for avhenger av om det er definert en avregningsperiode på abonnementet eller ikke. Dersom det er definert en avregningsperiode, så bestemmer den hvor langt frem abonnementet skal avregnes for. Dersom det ikke er definert noen avregningsperiode så blir abonnementet avregnet til Til-datoen på kjøringen. (Eventuelt til Sluttdato på abonnementet, dersom det er en dato før Til dato på kjøringen.)

Avregnet til dato: Dersom et abonnement har blitt avregnet tidligere, så vil Avregnet til dato vise hvor langt abonnementet har blitt avregnet. Dersom Avregnet til dato på abonnementet er før eller lik Til dato på avregningen, så blir abonnementet med. Hvor lenge abonnementet blir avregnet for avhenger av om det er definert en avregningsperiode på abonnementet eller ikke. Dersom det er definert en avregningsperiode, så bestemmer den hvor langt frem abonnementet skal avregnes for. Dersom det ikke er definert noen avregningsperiode så blir abonnementet avregnet til Til-datoen på kjøringen. (Eventuelt til Sluttdato på abonnementet, dersom det er en dato før Til dato på kjøringen.)

Det kan også være greit å vite at dersom et abonnement har samme Start-, Slutt- og Avregnet til dato, så blir det avregnet for en dag.

 

2) Hvilke tariffer du velger å ta med

I første bilde som kommer opp når du har valgt Beregn på en kjøring, kan du velge hvilke tariffer som skal være med i kjøringen. Du kan velge å ta med en, noen eller alle tariffene. Klikk på de du ønsker å ha med, eller Velg alle. Du klikker en gang til på en tariff dersom du likevel ikke vil ha den med.

 

3) Kundekategorier (dersom du velger å gjøre utvalg på det)

I bildet etter at du har valgt hvilke tariffer som skal være med i avregningen får du mulighet til å velge hvilke kundekategorier som skal være med. Dersom du setter på haker i det bildet, vil kun abonnement på kunder som er med i en av de kundekategoriene du velger bli med i avregningen.

 

4) Id-nummeret til det enkelte abonnnement (dersom du velger å gjøre utvalg på det)

I samme bilde kan du liste opp de abonnementsid-ene som skal være med, med komma mellom. Det kan være noe tungvint, men dersom du f.eks. velger å avregne abonnementene for kun en kunde (inne fra kundekortet), vil du se at systemet bruker samme vegviser men fyller inn abonnementsid-ene.