Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Tariff

Tariff er en samling av en eller flere varer fra vareregisteret, som kunden abonnerer på. Tariffene er “varene” i abonnementsmodulen.

Menyvalg: Faste registre - Tariff.

Dette bildet er et av de viktigste registrene i denne modulen. En tariff kan sees på som en vare med pris. Når du oppretter et abonnement på en kunde må du legge inn en tariff for å kunne avregne abonnementet.

1tariff.jpg

Du registrerer inn et navn på tariffen, og legger til den/de varelinjene du ønsker å ha med i tariffen, samt innstillinger for hvordan de skal behandles.

Forklaring til knappene:
 
Ny: Blank ut bildet og opprett ny tariff.
 
Slett: Slett aktiv tariff.
 
Lagre: Lagre endringer på tariff.
 
Første/Siste/Forrige/Neste: Bla mellom de ulike tariffene i registeret
 
Søk: Søk frem en tariff
 
Innstillinger: Innstillinger for tariffbildet. Her kan du skjule felter du ikke benytter, eller sette inn felter du har behov for. Dersom du f.eks. ikke benytter dimensjoner eller Tariffpris/Tariffmakro pris, kan det være nyttig å skjule disse feltene. Andre felter som bør skjules er til/fra dato.

Forklaring til felter:
 
Nr.: Autonummer som kommer automatisk ved lagring. Dette nummeret trenger du ikke oppgi selv.
 
Navn: Skriv inn navnet på tariffen. Det er denne teksten som viser i abonnementsbildet, på kundekortet o.l. Det er lurt å gi tariffen et litt forklarende navn, for det er dette navnet du ser når du velger hvilke tariffer som skal være med i en avregning/kjøring.
 
Rabatt regnes fra Fast Antall: Dersom du har en rabatt som skal slå inn når kunden kjøper et visst antall av en vare, kan du her bestemme om det er antallet på tariffen, eller antallet i feltet Antall på abbonnementet som skal gjelde. Dersom denne haken er på vil systemet hente antallet fra Antall på selve abonnementet.
 
Avregningsperiode: Her kan du tvinge systemet til å avregne for en fast periode hver gang du kjører avregning. Dersom du f.eks. setter Kvartal her, så vil systemet avregne for et helt kvartal, og ikke kun den perioden du kjører avregning for. Dette er så lenge et abonnement/tariff ikke alt er avregnet for denne perioden.
 
Vare: Legg inn varenummer fra vareregisteret.
 
Tarifflinjetekst: Skriv inn varetekst. Det er denne teksten som viser som tekst på varelinjene på faktura til kunde.

Etableringsvare: Dersom du setter på en hake på en varelinje her, vil denne varelinjen kun bli med første gang du avregner et abonnement med denne tariffen for en kunde. NB: Dersom du benytter denne funksjonen så begrenser det mulighetene for å redigere på abonnementet etter første avregning. For å redigere på abonnementet må du benytte valget Endre abonnement, og der har du færre muligheter enn direkte i Abonnement.
 
Tariffpris: Dersom du registrerer inn pris her, vil denne prisen gjelde ved avregning av abonnementet. Dersom du ikke registrerer noe her vil prisen bli hentet fra vareregisteret. Husk at dersom du registrerer pris her på tariffen må du vedlikeholde prisen på to steder: både her på tariffen og i vareregisteret.

Tariffmakro pris: Legg inn tariffmakro som finner ut hvordan prisen skal utregnes. (De må være merket med gruppe Pris i Tariffmakro). Dette er et valg som ikke er benyttet så ofte.
 
Antall: Legg inn hvor mange varer (av det aktuelle varenummer) som skal faktureres. (Det må minst være 1 i antall.)
 
Tariffmakro antall: Hent inn den tariffmakroen som skal benyttes for beregning av antall ved avregning. Se eget avsnitt om tariffmakroer for forklaring. Det er tariffmakroer med gruppe Antall du får opp som valg her. Dersom du ikke registrerer inn en tariffmakro blir antall alltid 1. Her ser du en liste over vanlige tariffmakroer.
 
Fra/til: Angi dato når tariffen skal gjelde. Dersom du avregner en periode som er utenfor de angitte datoene i tariffen blir ikke tariffen avregnet.
 
A-konto: Dersom du haker av denne vil varen bli beregnet med et akontobeløp. Se Akonto pris.
 
Akonto pris: Dersom du har haket av for A-konto, må du skrive inn en pris her. Akonto er ANTATT forbruk av en vare. Se hvordan du bruker akontoberegninger i kapittelet for Beregne.
 
Prosjekt: Legg inn prosjektnummer i dette feltet dersom du vil at tariffen/avregningen skal bli bokført på det angitte prosjekt.

Avdeling: Legg inn avdeling i dette feltet dersom du vil at tariffen/avregningen skal bli bokført på den angitte avdeling.

Ansvar: Legg inn ansvar i dette feltet dersom du vil at tariffen/avregningen skal bli bokført på det angitte ansvar.

Område: Legg inn område i dette feltet dersom du vil at tariffen/avregningen skal bli bokført på det angitte område.
 
I arket for Kommentarer kan du skrive inn generelle kommentarer for tariffen.