Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Tariffmakro

En tariffmakro er en formel eller definisjon for hvordan systemet skal beregne antall eller pris ved kjøring av beregning/avregning av et abonnement. Det er nødvendig å registrere tariffmakro inn på tariffene som benyttes. (Dersom du ikke har en tariffmakro vil antallet alltid bli 1)

Menyvalg: Faste registre - Tariffmakro

Det mest vanlige er å ha tariffmakroer for beregning av antall. Da kan du sette opp makroen til å gi ulikt antall ut fra perioden du avregner for. Dersom du avregner for periode 01.01.-31.01, altså en måned, ønsker du da å få 1 i antall, eller 1/12 = 0,0833? Før du setter opp tariffmakroen/-makroene du skal benytte må du altså tenke gjennom hvilken pris du har på varen/varene dine. Er det f.eks. pris pr måned eller pris pr år? Eller kanskje pris pr kvartal?

1_tariffmakro.jpg

Forklaring til knapper/felter:

Ny:
Opprette ny tariffmakro

Slett:
Slette markert/aktiv tariffmakro

Lagre:
Lagre endringer i valgt tariffmakro

Test:
Kjøre en test på markert tariffmakro. Systemet viser i nederste høyre hjørne hvilket antall som ville bli returnert dersom du kjører en avregning for perioden dagens dato til siste dato i måneden. Perioden viser i nederste venstre hjørne.

Makro:
Liste over registrerte makroer på denne klienten. Marker en makro i listen til venstre, og du får opp detaljene på høyre side.

Nr:
Nummeret til tariffmakroen. Dette blir tildelt fortløpende. Det er dette nummeret du søker/taster inn på tariffen, i feltet Tariffmakro antall (eller Tariffmakro pris)

Navn:
Navnet på makroen. Det kan være lurt å gi et navn som er lett å kjenne igjen. I bildet ovenfor har vi gitt makroen navn Måned, fordi den vil gi antall måneder som antall ved beregning.

Gruppe:
Her velger du om makroen skal gjelde Antall (justering av antall ved beregning - Tariffmakro antall på tariff) eller Pris (justering av pris ved beregning - Tariffmakro pris på tariff)

Makro/formel:
Her viser formelen som antallet beregnes ut fra. Du redigerer på formelen i dette bildet. Du kan legge til ganger/deler o.l, og sette inn ferdige funksjoner vha Func-knappen. Se eksempler i avsnittet Vanlige tariffmakroer.

Func.
Her kan du hente inn funksjoner for å bygge opp makroen/formelen. De mest brukte valgene er:

  • po_day: Del av dag. Vil returnere antall dager i avregningsperioden.
  • po_week: Del av uke. Vil returnere antall uker i avregningsperioden.
  • po_month: Del av måned. Vil returnere antall måneder i avregninsperioden.
  • po_year: Del av år: Vil returnere antall år i avregninsgperioden.
  • Databaseref: Sett inn denne dersom du ønsker at antall-feltet på selve abonnementet skal hensyntas ved beregning. Dersom du ikke benytter denne vil ikke antallet på abonnementet bli ganget opp. La oss f.eks. si at vi har et abonnement der vi har lagt inn Antall 2 på selve abonnementet. Dersom vi har tariffmakroen x*(x*PO_MONTH) på tariffen, og avregner for 01.01.-31.01, vil vi få 1 i antall (det blir avregnet for en måned). Det at vi har lagt inn 2 i antall på selve abonnementet blir altså ikke hensyntatt. Dersom vi i tillegg lerrer inn Databaseref i makroen, slik at den ser slik ut: x*(x*PO_MONTH)*[#A.Fastantall], og så avregner for samme periode vil vi få 2 i antall (1 måned ganger 2 i antall)

 

Det er kanskje lettest å sette opp en tariffmakro dersom du ser noen eksempler, med forklaring til hva de viser. Her finner du en oversikt over de mest brukte tariffmakroene.