Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Ny klient

En klient vil i denne sammenhengen da være det samme som å opprette et nytt regnskap i systemet, eller om man vil; en ny regnskapsklient, firma etc. Det startes en veiviser som hjelper deg gjennom opprettelsen av ny klient.

Menyvalg: Hovedmeny – Administrasjon - Ny klient

klient1.png

Systemet tilbyr god hjelp til å fylle ut nødvendig informasjon, ved hjelp av Uni Micros innebygde kobling mot telefonkatalogen. Ved trykk på knappen "Søk etter firma" kan man oppgi telefonnummer, navn, organisasjonsnummer e.l. - og systemet vil søke etter treff i telefonkatalogen. Du velger da blant returnerte treff i listen. 

klient2.png

I dette eksempelet har vi valgt å bruke navn som søkebegrep - og vi søkte etter "uni pluss". Vi markerer linjen som ønskes brukt og trykker Enter-tasten, knappen Velg eller dobbelklikker på rett linje for å velge. (Søketips: Inkluder by/sted i navnesøk, så begrenser man antall treff, ("Uni pluss bergen") evt. søk etter tlf.nr. eller org.nr. )

 

klient3.png

Vi har nå fått fylt ut korrekt informasjon om den nye klienten, basert på data fra telefonkatalogen og går videre i veiviseren ved å trykke på knappen Neste. (vi kan også endre på utfylte data dersom vi ønsker dette, før vi går videre). 

 

klient4.png

Ytterligere informasjon om klienten vises - trykk "Neste" for å gå videre når ønsket informasjon er fylt ut i påfølgende steg i veiviseren. 

klient5.png

Systemet foreslår neste ledige klientnummer og inneværende år som årstall. Dette kan overstyres - om man ønsker annet klientnummer og/eller ønsker å opprette regnskapsklient for et annet regnskapsår. (Skal du legge inn inngående balanse fra året før kan det være lurt å opprette året før det du skal starte på.) Når ferdig utfylt, trykk på knappen Fullfør.

Det som nå skjer er at systemet oppretter de nødvendige databasene, basert på informasjonen som er utfylt - her må man vente til dette er fullført (normalt noen få sekunder), før man kan gå videre i veiviseren.

Neste steg i veiviseren er å fylle ut en del informasjon som er nødvendig i forhold til brukertilganger, samt hvilken kontoplan o.l. som skal benyttes for denne klienten. Dersom man velger å ikke fylle ut all informasjon ved opprettelsen av klienten kan man enkelt gå inn igjen og fylle dette ut senere.

 klient6.png

Trykk knappen "Neste" for å gå videre i de påfølgende stegene i veiviseren. 

klient7.png

Her ligger standard kontoplan for Aksjeselskap inne. Dersom det er denne kontoplanen du skal benytte, trykk på knappen Neste - for å velge annen kontoplan, trykk på ønsket kontoplan i listen slik at den blir markert, og trykk deretter på knappen Neste.

Her kan du også velge å ikke lese inn noen kontoplan, men f.eks. lage en helt egen kontoplan - velg da å hake av for "Ingen kontoplan skal leses inn". Du må da senere opprette nye hovedbokskonti i regnskapet for å få laget din egen kontoplan. Ingen konti blir da lest inn i denne veiviseren.

Det er også automatisk haket av for "Kontoplan","Kontoinndeling" og "Systemparametre" - Det anbefales at disse står slik ved innlesing av kontoplan som ligger i listen. Dersom du velger å ikke lese inn kontoplan, anbefales det at du også fjerner disse avhakingene - du kan evt. lese de inn senere dersom du likevel skulle få bruk for dem.

Kontoplan er et sett med standard hovedbokskonti.

Kontoinndeling er standard regnskapsoppstilling.

Systemparametre er standard systeminnstillinger i forhold til hvilken kontoplan som er valgt i listen over kontoplaner.

Trykk knappen Neste for å gå videre i de påfølgende stegene i veiviseren.

klient8.png

Når alle steg i veiviseren er gjennomgått - trykk på knappen Fullfør for å lagre og avslutte veiviseren.

Da kommer du tilbake i hovedmenyen. Den nye klienten ligger nå normalt sett nederst i listen over klienter (dersom sortert på Nr.), og er klar til bruk. Den kan nå merkes i listen - deretter velger du hvilken modul du vil starte opp på merket klient.

Merk: Her må du skifte tilbake til menyvalget Hjem øverst i vinduet for å få opp listen over moduler du har tilgjengelig.

NB ! Dersom du nå fullfører første gangs oppstart etter nyinstallasjon anbefales det at du går videre til hjelp for Brukeradministrasjon for å få satt opp systemet med nødvendige brukere og tilganger i systemet.