Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Legge inn IB på ny klient

Dersom du skal starte med Uni pr. 01.01.XX, finnes det to muligheter for å legge inn IB.

 

1. Du kan legge inn IB pr. 01.01. det året du skal starte å føre i, med periode 0. Da får du ikke med fjorårets historikk på rapporter. Du må også kjøre rutinen «post mot post avmerking» for å få saldoen på reskontroene inn i åpen postliste. (Denne rutinen kan kun kjøres hvis du har abonnementet Professional eller Enterprise). Dette vil kun fungere dersom det regnskapsåret du fører i er det aller første regnskapsåret på klienten. Dersom det finnes tidligere regnskapsår må du benytte funksjonen i punkt 2.


2. Du kan legge inn UB pr. 31.12. året før og kjøre rutinen «overføre saldo til neste års IB». Da får du med fjorårets historikk på en del rapporter.  Saldo på reskontroene blir også riktig i åpen postliste uten å måtte kjøre andre rutiner. Har du abonnement Standard eller Start, anbefaler vi denne metoden hvis du ønsker å få saldoene med i åpen postliste.


Alternativ 1:

Opprett det året du skal starte å føre i - Gå til bilagsregistreringsbildet – sørg for at feltet periode finnes i registreringsbildet – Les hvordan sette inn felt
Du kan legge inn IB etter at du har startet å føre andre bilag. IB må føres med dato 01.01.xx i periode 0.

Legge inn IB på ny klient - 1.png

Kunde og leverandørsaldo må føres mot spesifikk kunde og leverandørkonto, IKKE mot samlekontoene 1500 og 2400.  Ved manuelle føringer på samlekontoene, vil du få differanse i regnskapet på kunder og leverandører. Ønsker du å vente med å føre mot de spesifikke kunde- og leverandørkontoene, kan du opprette ventekontoer – f.eks. 1501 og 2401.
Når kunde og leverandørsaldoen er ført, må du åpne postene for å få dem opp i åpen postliste. (Denne rutinen kan kun kjøres dersom du har Professional eller Enterprise)!
Gå til Fil – Systemverktøy – Rutine for post-mot-post avmerking – Velg alle konti – Videre. Kjør rutinen med følgende innstillinger:

Legge inn IB på ny klient - 2.png

Merk: Hvis dere har brukt andre moduler i systemet – f.eks. faktura eller lønn og har opprettet tidligere år, får dere ikke åpnet opp kunde- og leverandørsaldoene ved å kjøre denne rutinen. Da må dere legge IB inn som beskrevet i alternativ 2.


Alternativ 2:

1 - Opprett et år tidligere enn det året du skal starte å føre i. Eksempel: Hvis du skal begynne å føre i 2015, må du først opprette år 2014 for å legge inn saldoene pr. 31.12.2014. Du legger inn saldoene på samme måte som alternativ 1, bortsett fra at du ikke skal føre i periode 0. Systemet velger automatisk periode 12 som er riktig.

2 - Opprett nytt år (2015 i dette eksempelet)

3 - Stå i første år (2014) - Kjør rutinen «overfør saldo til neste års IB»
Gå til Fil – Systemverktøy – Overfør saldo til neste års IB – følg veiviseren

Legge inn IB på ny klient - 3.png

Når du nå starter regnskapsmodulen i år 2015, vil IB være overført og kunde- og leverandørkontoene vil vise i åpen postliste.


Merk: Vær forsiktig med å legge inn fakturanummer i IB for kundeposter, dersom disse kan kollidere med fakturanummerserien i Uni.