Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Registreringsbildet for salg

Registreringsbildet for salg i kasse.
Menyvalg: Registrere - Butikkdata, eller Butikkdata-knappen under Hjem på knappelinjen.

1salg.jpg

I knapperaden øverst finner du de mest brukte funksjonene under Hjem. De er:
• Blank ut (Ctrl+N): Tømmer registreringsbildet slik at du kan begynne på nytt.
• Betale kontant (F7): Lagrer salget og fyller ut feltet for Kontant i bildet for valg av betalingsmåter.
• Betale med kort (F8): Lagrer salget og fyller ut feltet for Bank/Kredittkort i bildet for valg av betalingsmåter.
• Betale med tilgodelapp: Lagrer salget og du kan scanne en Tilgodelapp i bildet for valg av betalingsmåter.
• Betale med gavekort: Lagrer salget og du kan scanne et Gavekort i bildet for valg av betalingsmåter.
• Skriv ut siste kvittering: Lar deg skrive ut kopi av forrige salg.
• Sett inn linje: Legger til en tom varelinje i registreringsbildet, over den linjen som er markert.
• Fjern linje: Sletter den varelinjen som er markert.
• Overfør til ordre (F9): Oppretter en ordre på de varelinjene/den kunden som er valgt i registreringsbildet, i stedet for å lagre varelinjene som salg.
• Lag ny (F3): Henter opp bildet for å lage en ny i det feltet du står i. Står markøren i varenr-feltet i det du velger denne knappen, får du opp bildet for å opprette en ny vare.
• Lag kreditnota: Her kan du hente opp et tidligere registrert salg for å kreditere det.
• Kreditnota siste salg: Henter opp sist registrerte salg for kreditering.
• Kundestatus: Viser deg kundekortet til aktiv kunde og tidligere Faktura/Ordre osv.

Øverste halvdel av skjermbildet inneholder felter hvor du kan fylle inn opplysninger som skal stå i toppen på blanketten. I utgangspunktet er dette kun kunde- og selgerinformasjon. Dersom du ønsker felter for å oppgi dato, forfall, selger, rekvisisjon og transportmåte må du velge Vis - Enkel/Avansert visning i menylinjen.
Merk at du kan søke etter kunder når du står i det øverste feltet Kunde ved å klikke de to pilene til høyre for kundenr-feltet eller ved trykke funksjonstasten [F4] på tastaturet. Du kan også klikke pluss-knappen eller [F3] for å opprette en ny kunde. (Dersom salget skal føres mot et eget kundenummer.)

Varelinjer
2salg.jpg
Å registrere en varelinje består i å velge en vare, et antall og en pris. Det er i tillegg mulig å angi rabatt og momsindeks. Dersom du har registrert varene på forhånd trenger du bare å fylle inn varenummer og antall. Resten vil bli fylt ut automatisk.
I den første kolonnen (Varenr) skal du fylle inn varenummeret eller vareidentiteten. Her kan du bruke både tall og bokstaver. Dersom du ønsker å lete etter en vare som er registrert tidligere kan du klikke på søk-knappen (F4), skrive inn litt av vareteksten eller trykke på ny-knappen (F3) for å finne eller lage en ny vare.
Kolonnene Sum helt til høyre fylles automatisk på bakgrunn av pris, antall og innkjøpspris. 

Lagre salget
Når du har registrert inn de varelinjene du ønsker, velger du Betale kontant, Betale med kort, Betale med tilgodelapp eller Betale med gavekort. Du får da opp bildet for valg av betalingsmåte, og kan fullføre transaksjonen der. (Se egen artikkel om valg av betalingsmåte.)
Salgsnummer/ordrenummer vil bli tildelt automatisk når du lagrer salget/ordren, ut fra gitt nummerserie.