Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Eksport av factoringfiler

Bruker du factoring må du sende fil til factoringselskapet.

Menyvalg:  Registrere - Faktura eksport - Eksport av Factoring-/NorgesFakturafiler

Når du skal eksportere factoringfilene må du først ha fylt ut opplysninger om Factoring. Dette gjør du i Faste Registre - Klient/System - Factoring. Les mer her.

Når du åpner bildet første gang kommer du rett til innstillingene, disse finner du igjen senere ved å gå til Rediger - Innstillinger:

fact2.png

Her må du legge inn en mappe der factoringfilene skal legge seg.
Dersom factoringselskapet ønsker opplasting til ftp må du legge inn opplysninger om dette, disse opplysningene får du fra factoringselskapet.
Dersom du skal sende fil på epost må du sette på haken for dette.
Nederst i bildet må du velge hvilken factoring type du benytter.
Når opplysningene er lagt inn er du klar til å generere en fil.
Velg da Ny kjøring oppe i bildet:

fact3.png

Programmet kjører da en spørring mot databasen og henter ut data for kjøringen. Du har også muligheten til å slette kjøringen(e) og ta ut rapport for utskrift.

Dersom du trenger å sende en forsendelse på nytt, merker du den i listen og trykker Regenerer filer.

eksport3.png


Se også kapittelet Innbetaling for hvordan du registrerer innbetalinger av factoringfiler.