Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Registrere varemottak

Varemottak er en nyttig funksjon for å legge varer inn på lager
Menyvalg: Hjem - Varemottak

Når varene er ankommet kan du registrere de innkommende varene fra dette bildet.

Du kan lage et frittstående varemottak eller basere varemottaket på en bestilling som er gjort tidligere. Trykk på Utfør varemottak på en bestilling for å søke frem en bestilling. Marker bestillingen og trykk OK. Bestillingen legger seg da inn i varemottaksbildet for behandling.

Dersom du har opprettet bestilling basert på ordre kan du velge Lagre og lever, se mer info nederst i artikkelen.

Lagre og lever.jpg

Felter som er nye i forhold til bestillingsbildet:

Mottatt antall: Her må du skrive inn antallet som er mottatt. Dette antallet blir ført inn på lager. Dersom du mottar for eksempel 10 av 20 varer vil mottaksbildet huske dette til neste gang slik at du alltid har oppdaterte data i forhold til hvor mye som er mottatt tidligere.

Lager: Skriv inn hvilket lager varene skal føres inn på. Søk i listen. Dersom ingen lager blir angitt vil varen legge seg på systemlageret (altså lager 0). Blir det ved en feil ført inn på feil lager kan du nullstille varemottaket.

Lokasjon: Skriv inn hvilken lokasjon varene skal føres inn på. Søk i listen.

Innstillinger i Varemottak
Hjem - Innstillinger - Annet

2 annet.png

Enkelte ting kan automatiseres dersom du ønsker dette. For å sette opp dette finner du diverse valgmuligheter i Innstillingsbildet.

Forklaringer til felt:

Ikke vis informasjonsdialog etter lagring Du får ikke opp meldingsboks etter lagring av et varemottak.

Vis advarsel ved overskridelse av budsjett Dersom budsjettet overskrides vil du få beskjed om dette.

Foreslå default lagerlokasjon på vare Standard lager/lokasjon for varen blir alltid foreslått ved varemottak.

Fyll ut kolonnen Mottatt antall ved varemottak Systemet fyller automatisk ut mottatt antall basert på antall bestilt når varemottaket kjøres.

Foreslå bestillingskvantum som antall Antallet som foreslås når du velger en vare er bestillingskvantum som er satt opp på varekortet.

Ikke spør om mva ved bruk av valuta Dersom du har brukt valuta vil ikke systemet spørre om du skal ha mva på bestillingen/varemottaket dersom du krysser av denne.

Vis varsel om restordre ved lagring Ved å krysse av denne vil du ved varemottak få beskjed om det ligger restordre på noen av varene i varemottaket. Du kan så velge å få opp en rapport som viser ordrene det gjelder.

Automatisk søk når jeg skriver Dersom denne haken er på vil systemet komme med forslag når du skriver.

Ved opphenting av bestilling sorter etter: Når du henter opp en bestilling kan du velge ulike kriterier å sortere varelinjene etter.

 

Dersom du har opprettet bestilling basert på ordre kan du velge Lagre og lever i varemottaksbildet og så få opp leveringsbildet på ordren - slik at du kan levere og ta ut plukkliste/pakkseddel. Dersom du ikke har opprettet bestillingen basert på ordre så kan du fremdeles benytte Lagre og lever, men da må du velge hvilken ordre som skal leveres.

Du kommer inn i dette bildet og må ta noen valg her:

LEveringa.jpg

Dersom det er flere varer i varemottaket enn det som ligger på ordren må du velge om de skal legges inn på ordren.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å sette innpris til kr 0,-

Har du på haken for informasjonsmelding kommer denne opp:

varsel.jpg