Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Dimensjoner knyttet mot bruker eller selger

I fakturamodulen kan du opprette selgere. Det gjør du på Faste register - Selger.

Du kan ha selger som et rent selgerregister, som du henter inn på det enkelte tilbud/ordre/faktura.

Dersom du ønsker at en bruker alltid skal merke tilbud/ordre/faktura med samme selger, så kan du knytte selgeren mot bruker. Da blir denne selgeren automatisk foreslått, men det kan overstyres.

Dersom du ønsker at en bestemt selger skal knyttes mot en bestemt dimensjon (f.eks. avdeling), så kan du i tillegg knytte selgeren mot ansatt. Da vil systemet foreslå dimensjonene som er registrert på den ansatte når du velger selger. (Dette er dersom dimensjonshierarkiet har selger/ansatt på topp).

Dersom en ansatt slutter kan du helt til høyre i bildet under velge å sette selgeren som Inaktiv. Da beholder du historikken på allerede opprettede tilbud/ordre/faktura, men selgeren kommer ikke opp i listen over tilgjengelige selgere.

selger.jpg