Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Dimensjoner knyttet mot bruker eller selger

I fakturamodulen kan du opprette selgere. Det gjør du på Faste register - Selger.

Du kan ha selger som et rent selgerregister, som du henter inn på den enkelte tilbud/ordre/faktura.

Dersom du ønsker at en bruker alltid skal merke tilbud/ordre/faktura med samme selger, så kan du knytte selgeren mot bruker.

Dersom du ønsker at en bestemt selger skal knyttes mot en bestemt dimensjon (f.eks. avdeling), så kan du i tillegg knytte selgeren mot ansatt. Da vil systemet foreslå dimensjonene som er registrert på den ansatte når du velger selger. (Dette er dersom dimensjonshierarkiet har selger/ansatt på topp).

selger.png