Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Dimensjonshierarki

Klient/System-Dimensjonstype: Faste registre – Dimensjoner – Dimensjonshierarki

I dimensjonshierarkiet definerer du hva som skal bestemme dimensjon dersom ulike register som er merket med dimensjon benyttes.

OBS: Fra versjon 3.67.35 eller høyere vil dimensjonshierarkiet bestemme mer enn før i faktura-, contracting- og kassemodulen.

 

hier.png

 

Det du plasserer øverst i hierarkiet bestemmer hvilken dimensjon som foreslås først, og så kommer det som ligger som nr 2, o.s.v. F.eks. kan du plassere Kunde øverst i dimensjonshierarkiet. Da vil eventuell avdeling/prosjekt fra kundekortet foreslås på tilbud/ordre/faktura (TOF), før f.eks. dimensjon knyttet mot selger.

Det eneste som overstyrer hierarkiet er manuelle endringer gjort direkte i hodet eller på varelinje-nivå (med et unntak: bytte av kunde på TOF).

 

Konsekvenser:

  • Dersom du har butikk-modulen og ønsker at dagsoppgjøret skal fordeles på dimensjon pr kasse i regnskapet, så MÅ Kasse plasseres øverst i hierarkiet. Dersom samtidig f.eks. selger koblet mot ansatt skal være bestemmende i fakturamodulen, plasser Selger/Ansatt som nr 2

  • Du kan oppleve at heading/toppen på TOF har forskjellig dimensjon fra varelinjen. Dette gjelder spesielt dersom Vare ligger høyt i dimensjonshierarkiet. (Da vil typisk de ulike varelinjene ha ulike dimensjoner også.)

  • Dersom du gjør en endring som vil gi endring på dimensjoner får du denne meldingen:

    melding_dimhierarki.png

  • Det er kun dersom det du endrer på ligger høyere i dimensjonshierarkiet du får spørsmål om endring. Dersom f.eks. Kunde/Leverandør ligger høyest i dimensjonshierarkiet, og du bytter selger/ansatt på TOF, så vil du ikke få tilbud om endring av dimensjoner. Det er kun endringer på noe høyere i registeret som gir tilbud om endring.
    (Du vil få tilbud om endring hvis det ikke ligger dimensjoner på f.eks kunde/leverandør eller noen av de andre entitetene som ligg over selger/ansatt.)

  • Ved opprettelse av ordre i Prosjektordre, vil fremdeles prosjektet bli hentet fra prosjektordren. Dersom Prosjekt er plassert høyt i dimensjonshierarkiet så vil andre dimensjoner, f.eks. Avdeling, foreslås ut fra det som er registrert på selve prosjektordren.

 

Dimensjonen Prosjekt gjelder for våre kunder som har Contracting-modulen, der er det mulig å legge inn m.a. avdeling på et prosjekt.

Oppretting av dimensjoner

Oppretting av dimensjonstyper