Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Dimensjonshierarki

Klient/System-Dimensjonstype: Faste registre – Dimensjoner – Dimensjonshierarki

I dimensjonshierarkiet definerer du hva som skal bestemme dimensjon dersom ulike register som er merket med dimensjon benyttes.

Dimensjonshierarki - 1.png

 

Eksempel: skal prosjekt og avdeling på selger/ansatt overstyre prosjekt og avdeling på kunde? Du benytter pilknappene til å flytte den funksjonen som skal bestemme dimensjon øverst.

Oppretting av dimensjoner

Oppretting av dimensjonstyper