Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Varekortet - Lager

Under arkfanen Lager bestemmer du varegruppe, lager m.m. og har oversikt over lagerbeholdningen.

1 lager_1.png

I feltet Varegruppenr angir du hvilken varegruppe denne varen tilhører. Standardverdi er Diverse. Ved å søke frem varegrupper kan du også ved å klikke på Ny, lage en ny varegruppe.

Varegruppe 2 Dette er kun et opplysningsfelt.

SSB varegruppenr Dette er kun et opplysningsfelt.

Opprinnelse land her kan du legge inn landkoden på opprinnelseslandet for varen.

Standardlokasjoner: Angi standardlokasjon som varen skal behandles på.

Antall på lager viser antall varer som ligger på lager.

Antall reservert viser antall varer som ligger i ordrer, men som ikke er effekturert (levert/fakturert).

Antall bestilt viser hvor mange varer som ligger i bestilling.

Antall bekreftet viser antall som leverandør har bekreftet at han klarer levere ut fra en bestilling.

Antall på lager viser antall av varen som befinner seg på lageret. Dersom du klikker på dobbelpilen

2 antall.png

kan du se hvordan varen er fordelt på de forskjellige lagrene og lokasjonene. Du vil også kunne legge inn varer manuelt på lager fra dette bildet. Klikk på
3 korr.png
og legg inn varer på lager. For en mer detaljert beskrivelse av lager og lagerfunksjonalitet se, Legge inn varer på lageret .
4 korr.png
Fordel antall på lager og lokasjon

Lagertype: Angir hva varen behandles som på lager.

Køtype: Angir hvordan varen håndteres fra varemottak pr. salg.

Diversevare: Opplysningsfelt

Serienummer kan krysses av hvis du ønsker at det skal benyttes serienummer ved fakturering av varen.

Serienr m/lager kan krysses av hvis du ønsker at det skal benyttes serienummer på denne varen. Du må da legge inn serienummer når du tar varemottak på varene og når de faktureres.

Farlig Gods vare haker du av her kommer du inn i et nytt bilde og kan velge hvilke kriterier som skal fylles ut for denne varen.

Ikke bestillingsvare kryss av her dersom varen ikke skal/kan bestilles

I Minimumsbeholdning kan du angi minimumskvantum for beholdning som eventuelt skal utløse en innkjøpsordre.

Maksimumsbeholdning verdien som står her vil begrense hvor mange som blir bestilt ved automatisk bestilling.

I Bestillingskvantum angir du hvor store forpakninger av varen som skal fremgå av innkjøpsordren.

Bredde, Lengde, Høyde, Faktor brukes til å angi str på varen, f.eks. varer som selges i kvadratmeter. Det du legger inn i feltene multipliseres med hverandre.

Skal ikke summere haker du av for denne blir feltene ovenfor kun opplysningsfelt.

I feltet Vekt (kg) angir du vekten på varen i kilo.

Volum brukes til å angi størrelsen på varen i cm3 (volum).

Feltet Antall pr. kolli brukes til å angi antall av denne varen pr. kolli.