Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Nelfo import

Unimicro V3 kan lese inn varer og priser fra NELFO, RS-Kalk og NOBB. Rutinen for innlesing er nesten lik for alle formatene.
Menyvalg: Fil - Import - Import av varer/varegrupper

Du må gjennom en veiviser for å fullføre importen.
nelfo1.png

Trykk Neste
nelfo2.png

I dette bildet angir du prisfil (varefil) og rabattfil som skal leses inn. (Det er disse filene du har fått fra din leverandør). Klikk Neste for å angi kriterier.
nelfo3.png

Importer nye varer: Dersom filen inneholder nye varer, kan du krysse av her og velge at disse skal leses inn i vareregisteret.
Prefix til varenr: Skriv inn et prefiks som legger seg til på varenummeret. Dersom du for eksempel skriver inn: 10, så vil varenummeret få varenummer: 10- XXXXX.
Kalkuler utpris: Velg fra nedtrekksmenyen her om utpris skal kalkuleres og i så fall på hvilke varer.
Kalkulasjonstype: Velg fra nedtrekksmenyen hvordan pris skal beregnes.
Velg leverandør: Legg inn leverandørnr på leverandøren filen kommer fra.
Sett som standard: Velg her om leverandøren skal merkes som standardleverandør på varekortet.
Priser gyldige til dato: Her kan du legge inn dato dersom innleste data bare skal gjelde frem til en gitt dato.


Klikk på Neste for å angi flere kriterier.

nelfo4.png
Importer nye varegrupper: Hak av dersom du vil importere nye varegrupper fra filen.
Varegruppetype: Velg fra nedtrekksmenyen
Importer gruppenavn: Velg fra nedtrekksmenyen
Overordnet varegruppe: Velg hvilken varegruppe som skal være overordnet for nye grupper som importeres.

Trykk på Neste og varegruppene blir innlest.
nelfo5.png
Her får du en oversikt over varegruppene og kan velge å legge inn et generelt påslag i prosent om ønskelig. Du kan også hake av i kolonnen for Angi og legge inn påslag som skal gjelde for denne varegruppen.


Trykk på Fullfør for å fullføre importen.